Dekorativt foto

​Farmaceuterne har en liste med punkter, som de følger, når de taler med patienterne for at styre dem ind på, at det handler om deres medicin: "Nogle patienter vil meget gerne tale om alt muligt andet, så listen hjælper os med at holde dem på rette spor", fortæller farmaceut Claus Lehmann Pedersen fra Privatapoteket.

Vi sikrer bedre behandling med medicinsamtaler

​I Klinisk Farmaceutisk Ydelse var de hurtige til at opdage et muligt samarbejde om sektorovergange: Nu arbejder Hjertemedicinsk Sengeafsnit på Hvidovre Hospital og farmaceuter i primærsektoren sammen om at give patienter mere tryghed og lette sektorovergangen.

Samarbejde mindsker medicinfejl

"Da Hvidovre Hospital Privatapotek (Privatapoteket) flyttede ind på Hvidovre Hospitals matrikel sidste efterår, blev det muligt at komme tættere på primærsektoren, og det åbnede op for et samarbejde om sektorovergange", fortæller Erik Klitzing Hansen og Martine Burchardt Anthony. De arbejder til dagligt som kliniske farmaceuter i Klinisk Farmaceutisk Ydelse på Amager-Hvidovre Hospital.

I Klinisk Farmaceutisk Ydelse havde de nemlig spottet, at et muligt samarbejde mellem primærsektoren, som Privatapoteket udgør, og Hjertemedicinsk Sengeafsnit på Hvidovre Hospital var oplagt.

Risiko for fejl når patienter udskrives

Der kan ske mange ting på samme tid ved udskrivelse af patienter fra hospitalet. Der kan for eksempel være begrænset tid til information om den medicinske behandling, som patienterne skal have, og dermed kan der forekomme fejl, når patienterne skal tage deres medicin derhjemme efterfølgende.

Projektet resulterede i, at udvalgte, kroniske patienter på Hjertemedicinsk Sengeafsnit nu bliver tilbudt en medicinsamtale ved udskrivelse, hvis de skal starte på en ny type medicin, eller hvis de har complianceproblemer med medicinen. Medicinsamtalerne skal give patienterne mere tryghed, viden om deres medicin, sikre compliance og lette overgangen ved udskrivelse fra hospitalet. 

Apoteket som facilitator

Samarbejdet blev faciliteret og etableret af Erik og Martine som projektledere: "Martine og jeg faciliterede projektet, da vi både kender apotekssektoren og arbejdsgangen på hospitalets afdelinger. Vi har også den gode relation til læger og sygeplejersker", fortæller Erik.

Dekorativt foto
Et godt makkerpar: Martine Burchardt Anthony og Erik Klitzing Hansen.

Martine og Erik var med til at iværksætte nye arbejdsgange for læger og sygeplejersker på afdelingen og farmaceuterne fra Privatapoteket, og sammen fandt de frem til velegnede måder at afholde udskrivelsessamtaler på. De lod blandt andet de forskellige faggrupper møde hinanden og forklarede samt satte rammerne for, hvad en medicinsamtale indeholder. Sammen drøftede parterne mulige arbejdsgange for at få samarbejdet om medicinsamtaler til at lykkes.

Sådan foregår en medicinsamtale

Det er læger og sygeplejersker på Hjertemedicinsk Sengeafsnit, der spotter og udvælger, hvilke patienter, som de mener, der kan få gavn af en medicinsamtale ved udskrivelse. Når en patient accepterer ydelsen om en medicinsamtale, sender lægen en elektronisk recept af sted til Privatapoteket. Her modtager en farmaceut recepten, og dermed er kontakten til primærsektoren etableret.

Foretages medicinsamtalen på sengeafsnittet deltager både en sygeplejerske fra afdelingen og en farmaceut fra Privatapoteket i samtalen. Her starter farmaceuten med at forklare og besvare spørgsmål om den nye medicin, der skal tages, mens sygeplejersken blot lytter. Dernæst overtager sygeplejersken samtalen og taler om den nuværende og kendte medicin, som patienten allerede tager, og fortsætter udskrivelsessamtalen med patienten.

En svær opstart

Alle var motiverede for projektet, og samarbejdet burde være let og ligetil, men det viste sig at være mere udfordrende end først antaget, beskriver Erik: "Først og fremmest skulle en kommunikationsvej i Sundhedsplatformen klarlægges, før at det overhovedet kunne lade sig gøre for lægen at lave en elektronisk recept til farmaceuterne på Privatapoteket, som ikke har adgang til systemet." 

Dekorativt fotoEt succesfuldt samarbejde (fra venstre): Sygehusfarmaceut fra Apoteket Erik Klitzing Hansen, læge Zeynep Binici, sygeplejerske Trine Lind Wessel Larsen og farmaceut fra Privatapoteket Claus Lehmann Pedersen.

Derudover krævede projektet oplæring af læger og sygeplejersker til at spotte de rette patienter, henvise dem og ordinere en medicinsamtale: "Det krævede mere undervisning end en enkelt morgenkonference, og derfor udviklede jeg et medicinsamtale-lommekort til lægerne, som blev kombineret med sidemandsoplæring", beretter Erik.

Et tredje område var, at sygeplejerskerne fra sengeafsnittet og farmaceuterne fra Privatapoteket skulle lære, hvad en udskrivelses- og medicinsamtale var, så de kunne arbejde sammen og supplere hinanden med målet om at gøre patienterne mere trygge og klædt på til at efterleve deres medicinske behandling.

Et samarbejde med stor værdi for patienterne

Claus Lehmann Pedersen, der er farmaceut på Privatapoteket, oplever, at medicinsamtalerne gør en forskel for patienterne.

Dekorativt fotoFarmaceut Claus Lehmann Pedersen i samtale med patient Pia Hardt på Privatapoteket.

"Som farmaceut kan jeg bidrage til, at patienterne tager deres medicin korrekt, og jeg oplever, at medicinsamtalerne har rigtig stor værdi for patienterne. Nogle patienter kommer for at få bekræftet noget, som de ved i forvejen, mens andre går herfra med en aha-oplevelse og meget klogere på deres medicin. Patienterne får ved første medicinsamtale desuden tilbudt en opfølgende samtale, " fortæller Claus.

Ifølge sygeplejerske Trine Lind Wessel Larsen fra Hjertemedicinsk Sengeafsnit er samarbejdet mellem de to sektorer af stor værdi for både patienter og medarbejdere:

"Farmaceuten fra Privatapoteket og sygeplejersken har forskellige indgangsvinkler til medicinsamtalen. Sygeplejersken har kendskabet til patienten og kender til eventuelle bekymringer fra patientens side. Omvendt - hvis patienten har nogle spørgsmål om medicin, som sygeplejersken ikke kender - kan farmaceuten svare med det samme. Sammen kan de to fagligheder hjælpe hinanden i en samtale med patienten på omkring 10 minutter," forklarer Trine.

Også læge Zeynep Binici fra Hjertemedicinsk sengeafsnit byder tiltaget velkomment. Hun mener, at medicinsamtalerne for nyopstartet medicin kan sikre compliance og dermed give en bedre behandling på længere sigt, da patienterne desuden får en bedre forståelse for eksempel bivirkninger og interaktioner: "Jeg tror, at det giver patienterne en bedre følelse, tryghed og ro i sindet, når de tager fra hospitalet. Og så giver det også mere ro i sindet hos os".


Redaktør