Dekorativt foto

IV-blandinger fra Region Hovedstadens Apotek er ankommet til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, hvor de scannes ind i Sundhedsplatformen af farmakonomen.

Vi gør antibiotika klar til brug

​Det gavner arbejdsmiljøet, når Region Hovedstadens Apotek blander og leverer antibiotika til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Herlev Hospital. Og så giver det mere tid til patientpleje. 

40-100 antibiotikabehandlinger i døgnet

På Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Herlev Hospital har patienterne udsigt over det københavnske landskab fra de store vinduer på patientstuerne. Her ligger patienter, der har infektion i knoglerne, har udviklet sår, der ikke vil hele, eller har fået amputeret en legemsdel. Typisk har de diabetes eller KOL.

En fællesnævner for disse patienter er, at deres behandling kræver, at de hver især får intravenøs antibiotika (IV-medicin) 3 til 4 gange i døgnet. På Ortopædkirurgisk Sengeafsnit giver det 40-100 antibiotikabehandlinger i døgnet, som sygeplejerskerne skal give til patienterne.

Smerter i håndled og hænder

Indtil december 2018 skulle sygeplejerskerne på sengeafsnittet selv blande al IV-medicinen til patienterne. Før man kan give antibiotikabehandling til en patient, skal medicinen nemlig blandes og kobles. En arbejdsopgave der var hård for medarbejdernes hænder og håndled:

"Det var en stor belastning for sygeplejerskerne, i aften og nattevagter, at skulle blande alle IV-portioner og koble dem", fortæller afdelings-sygeplejerske Anne Madsen fra Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Dekorativt foto
Afdelingssygeplejerske Anne Madsen i afdelingens medicinrum med IV-blandinger fra Region Hovedstadens Apotek.

Sammen med afdelingsleder Nina Elisabeth Bøggild i Klinisk Farmaceutisk Ydelse havde hun i flere år forsøgt at finde ud af, hvordan de kunne at forbedre arbejdsmiljøet omkring IV-medicinen.

De koblede blandinger - en anstrengende metode

De koblede blandinger tager tid og er en hård metode for håndleddene med 40-100 blandinger i døgnet. Her er antibiotikaen et tørstof, som skal opløses i væske, og for at blande de to dele sammen, skal man benytte en manuel koblingsmaskine.

Dekorativt foto

Beholderen med tørstof og væskepose kobles sammen på maskinen ved at presse de to dele sammen. Herefter blandes indholdet med væsken ved at trykke på væskeposen.

Dekorativt foto

"Ofte var der kun en sygeplejerske, som ikke kunne lave andet end at stå i medicinrummet og blande IV, gå runder og hænge dette op. Hvis hun havde tre aftenvagter i træk, var det rigtig mange portioner der skulle blandes. Det gik ud over håndleddene og hænderne, så medarbejderne gik hjem med smerter", uddyber Anne.

Færdigblandinger aflaster sygeplejersker

Sidste år overtog Apotekets Serviceproduktion på Rigshospitalet arbejdet med at blande, og vi leverer nu en stor del af antibiotika i infusionsposer til afdelingen. Afdelingsleder i Serviceproduktionen Anette Fuglsang Schultz forklarer:

"Ved at producere og levere færdige IV-blandinger fremstillet under aseptiske forhold sikrer vi, at patienten får den bedste kvalitet. Samtidig forbedres arbejdsmiljøet på afdelingen, idet håndteringen af IV-blandinger tidligere blev varetaget af afdelingens personale".

Sygeplejerskerne har nu væsentligt færre koblede blandinger end tidligere, og det er de glade for på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit:

"Det var en stor hjælp, at Apoteket startede med at blande IV. Det er nemmere at hænge en færdigblanding op, frem for at selv at skulle stå og blande det. Nu går det hurtigere i medicinrummet, da det er nemt at tage en portion færdigblandet i køleskabet, hænge den op og give den til tiden", forklarer Anne.

Antibiotika har kort holdbarhed

I medicinrummet på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit er det farmakonomerne fra Apoteket, der bestiller og tager imod den færdige IV-medicin fra Serviceproduktionen.

Antibiotika har en kort holdbarhed, så når iv-medicinen er klar til levering fra Rigshospitalet, skal patienterne have medicinen inden for 48 timer.

Dekorativt foto

Farmakonomerne bestiller op til 6 forskellige blandinger til patienterne; nogle er smalspektret, andre bredspektret, fordi patienterne har brug for noget forskelligt. Nogle patienter skal have en type antibiotika et par dage, for så at skifte til noget andet. Der tages løbende prøver fra patienterne, så man kan se, om antibiotikaen virker efter hensigten. 

Dekorativt foto

Så snart chaufføren afleverer de færdigblandede infusionsposer med antibiotika i medicinrummet på Herlev Hospital, skal de enten direkte på køl, eller gøres klar til at sygeplejerskerne kan give dem til patienterne umiddelbart efter.

Mens farmakonomerne i medicinrummet står for at bestille og tage imod antibiotikaen, er det sygeplejerskerne, der giver medicinen til patienterne.

Dekorativt fotoDekorativt foto

Sygepleje
rske Tanja Østergaard sørger for, at patienterne på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit får deres antibiotika med drop. 

Til gavn for patienterne og sygeplejersker

"Før betød det, at der gik meget tid fra patientplejen og tilsyn af de dårlige patienter, når sygeplejersken skulle bruge tid i medicinrummet med at blande IV-medicin. Denne tid kan nu bruges i patientplejen," fortæller Anne.

Hun fortæller videre: "Der er stor tilfredshed blandt sygeplejerskerne, da det er nemmere at skulle administrere al IV-medicin nu. Vi har ingen arbejdsrelaterede skader på håndled og hænder".

Anette forklarer, at man løbende har evalueret ydelsen og er blevet mødt med tilfredshed fra afdelingen: "I Serviceproduktionen tilpasser vi løbende ydelsen efter afdelingens behov. Vi målretter vores produktion efter afdelingens behov og forbrug af lægemidler, som er en del af deres standardbehandlinger".


Redaktør