Dekorativt foto

​I dag bliver patienterne behandlet med antibiotika på hospitalet.

Vi drømmer om at give hjemmebehandlinger til patienterne

​På Ortopædkirurgisk Sengeafsnit skal patienterne have antibiotika 3-4 gange i døgnet, og de skal være indlagt på hospitalet for at modtage deres medicinske behandling. Men drømmen er, at patienterne kan behandles med antibiotika i eget hjem.

På Herlev Hospital, Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, bliver patienterne samlet set behandlet med 40-100 antibiotikabehandlinger pr. døgn. Det er noget, som Apoteket gerne vil være med til at ændre på fremover, og håbet er, at patienterne kan behandles med antibiotika i eget hjem. 

Vi arbejder på at give patienterne antibiotika med hjem

Lige nu arbejder Apoteket på forskellige løsninger, der skal gøre det muligt for patienterne at få infusionsposer som hjemmebehandling.

Afdelingsleder Nina Elisabeth Bøggild i Klinisk Farmaceutisk Ydelse på Herlev og Gentofte Hospital fortæller, at det i dag er kommunen, der har ansvaret for at give medicinen, mens det er hospitalet, som skal levere medicinen. 

Det betyder, at patienterne skal være indlagt på hospitalet i længere tid for at få deres behandling, hvilket kan forhindre dem i at varetage deres job og være hjemme med familien. 

Dekorativt foto

Fordele ved hjemmebehandling

Der er flere fordele ved hjemmebehandling med antibiotika, fortæller Nina. Blandt andet er der en psykisk gevinst ved at være i eget hjem i forhold til restituering og heling, da patienter kan få så en normal dagligdag som muligt.

"Patienterne får en langt bedre behandling, når medicinen gives kontinuerligt igennem et døgn, end når man får medicin "portionsvis". Når man får en dosis 3 til 4 gange dagligt, når kroppen at udskille antibiotika mellem hver dosis".
Afdelingsleder Nina Elisabeth Bøggild

Afdelingssygeplejerske Anne Madsen på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit kan også se flere fordele ved projektet:

"Ved hjemmebehandling kan patienten gå hjem og komme en gang i døgnet og få sat ny pose på. Det vil være en stor lettelse for de mange, som godt kan være hjemme, men som i øjeblikket opgiver, da de skal komme ind på afdelingen fire gange i døgnet for at få IV-medicin".

"Vi sender i øjeblikket patienter hjem til IV-behandling af SHS eller akutteam i Hjemmeplejen, men de har kun kapacitet til et vist antal patienter. Ved behandling med døgnposer vil de kunne honorer flere patienter, og det vil betyde et større flow på hospitalet og bedre behandling af patienterne i eget hjem."

"På sengeafdelingen vil man kunne koble pumper med IV-medicin om dagen, hvor der er flere i vagt og sparre på ressourcerne om aftenen og natten, hvor der ikke er så meget personale. En forhåbentlig stor gevinst på en travl senge-afdeling".

Afdelingssygeplejerske Anne Madsen

Taske med medicin

Et muligt scenarie er, at patienten får en taske med hjem, hvori der er en pumpe, der kontinuerligt sørger for at give patienten antibiotika. Denne løsning er allerede en realitet i forhold til andre typer af medicin og er derfor en nærliggende tanke.

Udfordringerne ved projektet lige nu er at finde en taske, der er godkendt til at have lægemidler i, og som kan holde medicinen på køl.

"Vi er ved at få testet køletasker med minimum 24 timers kølekapacitet til de rette væskemængder og ved at gøre den sidste dokumentation klar. Næste skridt bliver, at Ortopædkirurgisk Sengeafsnit vil teste på udvalgte patienter", fortæller Anette Fuglsang Schultz, der er afdelingsleder i Serviceproduktionen på Rigshospitalet.

Tværfagligt samarbejde

Anette oplever, at samarbejdet med Ortopædkirurgisk Sengeafsnit er meget positivt,og at man i fællesskab søger de løsninger, der skal til for komme nærmere muligheden for hjemmebehandlinger:

"Fra første møde har vi oplevet en meget positiv dialog og et stort ønske om at etablere et samarbejde mellem Apoteket og Afdelingen. Vi tager udgangspunkt i en fælles interesse: At have patienten i fokus, både som indlagt ,og på sigt med mulighed for behandling i eget hjem. Vi er meget tilfredse med det tværfaglige samarbejde, som vi har med afdelingen".


Redaktør