Udlevering af vederlagsfri medicin fra ambulatorier i Region Hovedstaden - Rapport

I en rapport præsenteres en kvantitativ undersøgelse af medicinudleveringspraksis i Region Hovedstadens ambulatorier.

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge praksis for udlevering af
vederlagsfri medicin samt at identificere spild og potentielle besparelser, som ikke vil påvirke kvaliteten af den medicinske behandling. 

Rapporten er udarbejdet til Task Force for rationel medicinanvendelse på
hospitalerne og afsluttes med anbefalinger til rationaliseringer i udleveringspraksis af vederlagsfri medicin.


Redaktør