Sygehusapotekeren besøger medarbejderne i Hillerød på Nordsjællands Hospital - En oplevelse i praksis

​"Jeg har været med farmaceuten ude hos en patient for at lave en medicingennemgang i Akutafdelingen. Hun var 97 år og helt rundt på gulvet og troede, at vi ville overfalde hende. Hvordan man skal forholde sig i sådan en situation, kan man ikke lære på en skolebænk," fortæller Sygehusapoteker Lars Nielsen efter sit besøg i Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital.

Medicinservice i dag

Sygehusapoteker Lars Nielsen står omklædt på Apotekets adresse i Hillerød på Nordsjælland Hospital kl. 06.55. Han er inviteret til at lave Medicinmanagement (dispensere og administrere medicin til patienterne) på Hjerteafdelingen. Det betyder, at han skal være med til at tjekke, hvilken medicin de indlagte patienter skal have, lægge det i små plastikbægere med ID på og dele medicinen ud samtidig med, at han gennemgår medicinen med patienten. 


Opgaverne for farmakonomer og farmaceuter i Medicinmanagement nærmer sig på visse områder plejeopgaver, eksempelvis når patienten beder om at få en spytbakke omgående og samtidig hoster: 'Jeg har noget i munden'. Når patienten vil have en mineralvand til at skylle medicinen ned med. Når patienten beder om lige at få skoene, der står under sengen. Eller når medicinen skal gives på ske med yoghurt. Hverdagen i Medicinmanagement byder uden tvivl på lidt af hvert.   


Mange afdelinger på Nordsjællands Hospital har Medicinservice og har tilkøbt servicen med dispensering og administration af medicin, som også kaldes Medicinmanagement, og endnu flere afdelinger vil gerne købe ydelsen. Apotekets afdelingsleder i Klinisk Farmaci, giver udtryk for en vis bekymring om, hvorvidt hun kan skaffe kvalificerede medarbejdere til opgaven i det tempo som efterspørgslen hos hospitalets afdelinger stiger. Det kræver nemlig mere og andet af vores kollegaer end for bare 5 år siden at være ansat i Klinisk Farmaci. Farmakonomer og farmaceuter bliver ikke uddannet til at være helt ude hos patienten og det tager tid at blive oplært. Som det er i dag, har Apoteket ikke økonomisk råderum til at oplære kollegaer, før vi er sikrer på, at der er en aftale med hospitalsafdelingerne. 


Akutfarmaceutens morgen

Efter en tur i Medicinmanagement er Lars med farmaceuten i Akutafdelingen. Der er netop indlagt en patient, der passer til de kriterier, der er opstillet for, hvornår farmaceuten skal træde til. Farmaceuten skal træde til, når der bliver indlagt en patient på minimum 55 år, som får minimum 5 forskellige slags medicin, og som farmaceuten vurderer, kan få gavn af en medicingennemgang.    


Da Lars og farmaceuten har undersøgt, hvad der er udskrevet på recept til patienten, går de over til kvinden, der er 97 år og indlagt med en urinvejsinfektion. Det viser sig, at patienten er konfus, taler dårligt dansk og tror, at de vil overfalde hende. Farmaceuten er forberedt på, at en urinvejsinfektion hos en ældre patient kan påvirke hjernen. Heldigvis er patientens datter med, og hun hjælper med at berolige sin mor, og det lykkes at lave en medicingennemgang. 

3 kollegaer - 3 indsatser

Lars' hvide uniform er skiftet ud med skjorte og cowboybukser, og kaffen står på bordet, da Lars sætter sig ved mødebordet kl. 09.15. Her bliver han præsenteret for 3 forskellige indsatser, der fylder i afdelingens hverdag.


Den ene indsats handler om, at en farmaceut laver en medicingennemgang og skriver medicinen korrekt ind i Sundhedsplatformen (SP). Der er et særligt fokus på seponering af dobbeltordinationer, fejl i medicineringen og doseringstidspunkter. Det hele bliver gjort klart, så lægen kan godkende og ordinere. Dette er meget tæt på at være farmaceutisk ordination.

Den anden indsats handler om, at en farmaceut i et forsøg, har foretaget teleanamneser. Det vil sige at man ringer op til patienten forud for planlagt konsultation/operation, og gennemgår, hvilken medicin patienten tager. Formålet er at finde eventuelle uoverensstemmelser mellem, hvad der står, at patienten bør tage i det Fælles MedicinKort (FMK), og hvad patienten i virkeligheden tager. Teleanamneserne blev foretaget i hele januar måned. Resultaterne fra forsøget viste:

  • Patienterne i forsøget fik gennemsnitlig 7 forskellige slags medicin. Der blev fundet og rettet gennemsnitlig 3 uoverensstemmelser pr. patient.
  • Lægerne sparede 5-10 minutter på medicindelen pr. konsultation.   
  • Patienter med en teleanamnese, havde en højere fremmødeprocent til planlagte konsultationer og operationer.

Ideen til indsatsen udspringer fra, at overlægen på en afdeling var stærkt utilfreds med at bruge så meget tid under konsultationerne på at kortlægge patienternes medicin. Der er nu ansat en ny overlæge på afdelingen, men vores kollegaer håber på, at forsøget vil blive sat i drift. I hvert fald var de læger og patienter, der deltog i forsøget, meget tilfredse. 

Den tredje indsats handler om sektorovergange. En farmaceut deltager i et projekt, som har fokus på at gøre overgangen mellem indlæggelsen på hospitalet og udskrivelsen til eksempelvis et plejehjem bedre. Projektet blev startet op i 2017 og skal løbe i 3 år. I praksis er der nedsat et tværfagligt team, der laver stuegang umiddelbart efter udskrivelsen fra hospitalet. Patienten skal være +65 år, og den praktiserende læge må ikke allerede have overtaget patienten. Det tværfaglige team består af både læger, bioanalytikere, sygeplejersker og farmaceuter. Farmaceutens rolle har i projektets første år hovedsageligt været som projektrådgivergiver, men det er planen, at farmaceuten forud for stuegang skal lave en medicingennemgang, således at lægen kan effektivisere sin tid under stuegang. Projektet er spændende, fordi det netop er i sektorovergange, der oftest sker fejl med medicinen, og Apoteket har kompetencer, som kan afhjælpe disse fejl.


Redaktør