Restordrer udfordrer patientsikkerheden på de danske hospitaler

Artiklen, 'Drug change: ‘a hassle like no other’', peger på, at sygehusapotekspersonalet spiller en nøglerolle i at sikre, at patienterne får en patientsikker behandling, når en restordre rammer. 

Mangel på medicin udfordrer læger og sygeplejersker

Artiklen understreger en lang række af de udfordringer, som læger og sygeplejersker til dagligt møder, når et lægemiddel ikke længere kan skaffes. 

Forfatterne, ph.d.-studerende på Apoteket, Joo Hanne Poulsen, og afdelingsleder i Apotekets Information, Marianne Hald Clemmensen (m.fl.), afdækker i artiklen, at restordrer udfordrer patientsikkerheden og kræver mange ressourcer at håndtere. Sygehusapotekspersonalet er i høj grad dem, der får enderne til at nå sammen, når et lægemiddel går i restordre.

Læs artiklen

Læs artiklen på NCBI: Drug change: ‘a hassle like no other’. An in-depth investigation using the Danish patient safety database and focus group interviews with Danish hospital personnel

På Apoteket arbejder vi fokuseret på at afhjælpe og understøtte, at restordrer ikke rammer patienternes sikkerhed og deres behandling.


Redaktør