Region H's Apotek moderniseres for 64 mio. kr.

​Region Hovedstadens Apotekslager i Herlev, der blandt andet bruges til modtagelse og forsendelser af COVID-19-vacciner, skal over de kommende år moderniseres for 64 mio. kr. Det besluttede et enigt regionsråd tirsdag.  Med bevillingen sikres et effektivt vareflow til hospitalerne i årene frem.

Hovedstadsregionens apoteksbygning i Herlev er bygget for 45 år siden. Siden 2007 har bygningen dannet rammen om den samlede lægemiddelforsyning til alle hospitaler i Region Hovedstaden, men med de nye hospitalsbyggerier og hospitalernes krav til et mere moderne logistisk flow, er en gennemgribende modernisering en nødvendighed for at sikre en lægemiddelforsyning, der både er effektiv og kvalitetssikret.

Derfor var regionsrådet tirsdag enige om at stemme for en plan, der med et tilknyttet beløb på 64 mio. kroner sætter gang i et omfattende renoverings- og byggearbejde ved Region Hovedstadens Apotek i de kommende år:

"Apoteket i regionen spiller en afgørende rolle for, at vores hospitaler kan holde sig forsynet med lægemidler, og at patienterne dermed får den behandling, de har brug for. Derfor er det også rigtig vigtigt, at logistikken fungerer. Med den nye plan udvider vi apoteksbygningen med hele fire tilbygninger. Det giver langt mere lagerkapacitet til Regionens lægemidler, og samtidig sikrer vi bedre rammer for medicinleverancen til hospitalerne," fortæller formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K).   

Corona har vist værdien af en effektiv forsyningskæde

I dag stiller hospitalerne krav til, at leverancen af lægemidler sker på en måde, så den både er effektiv og danner gode rammer for arbejdsmiljøet. Og så er det af afgørende betydning, at lagerbeholdningen har en sådan størrelse, så regionen også fremover har en tilstrækkelig kapacitet på området:  

"Coronakrisen har virkelig vist værdien af at have en effektiv forsyningskæde, så vi på meget kort tid kan få afgørende midler ud til hospitalerne og borgerne. Det har vi f.eks. set med vaccinen, som stiller store krav til en gennemtænkt og effektiv logistik, hvor både tid og kapacitet er centrale elementer. Da hospitalerne flere steder har moderniseret deres måde at modtage forsyninger på, er det naturligt, at Apoteket følger med, og leverer lægemidler, så vi gør arbejdsgange på hospitalerne så enkel som muligt," siger Regionsapoteker Lars Nielsen.

Foruden plads til automatiseret plukkeudstyr skal arbejdet på apoteksbygningen føre til en nyindretning af varemodtagelse og varelager, understøtte en særlig funktion for medicinlevering til ikke-indlagte, understøtte samhandel med andre apoteker samt leverancer til Grønland og Færøerne.

Samlet set vil det give mere hensigtsmæssige og effektive arbejdsgange for Apotekets leverancer til hospitalerne.

Bygges med hensyn til driften

Det er Region Hovedstadens Center for Ejendomme, der står for at koordinere opgaven som bygherre på projektet:  

"Apoteket skal kunne understøtte hospitalerne med leverancer, og det gælder også, imens arbejdet med at modernisere står på. Derfor laver vi byggeopgaven som et etapebyggeri. Det gør det muligt at bygge, samtidig med at vi sikrer, at de mange lægemidler fortsat når frem til hospitalerne," fortæller direktør i Center for Ejendomme, Mogens Kornbo.   

Fakta om byggeriet

Modernisering af lagerfaciliteterne på Apoteket i Herlev realiseres ved, at der bygges fire tilbygninger på den ene langside af den nuværende bygning. Det giver en samlet arealforøgelse på ca. 1.170 m2. Heraf er halvdelen som højloftet lager, mens der i den resterende del af tilbygningsarealet kan etableres to etager med ca. 550 m2 kontor og mødefacilitet i 1. sals højde ovenover lageret. Herudover indebærer moderniseringen en række ændringer i indretning af de eksisterende lagerfaciliteter samt etablering af øget kølekapacitet.

Med planen afsættes desuden areal til implementering af plukkerobot-teknologi, som kan indkøbes og tages i brug på et senere tidspunkt. 

Det forventes, at byggeriet vil være i gang fra efteråret 2021 og stå færdig i efteråret 2023.

Fakta om Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek er landets største sygehusapotek og en af regionens tværgående virksomheder. Apoteket producerer og leverer lægemidler til Regionens hospitaler og institutioner, det grønlandske sundhedsvæsen, hospitaler på Færøerne og de øvrige sygehusapoteker i Danmark.

Yderlige info


Redaktør