Omfattende koordinering og tværfagligt samarbejde gav besparelser på 8 mio. kr. på udskiftning af HIV-medicin

​Viread, det antivirale middel mod HIV og hepatitis B, gik i juli 2017 af patent. Det betød, at regionens Apotek kunne tilbyde et generiske præparat med samme terapeutiske virkning til ca. 10 % af prisen. Men sådan en udskiftning kræver godt samarbejde med hospitals afdelingerne og knivskarp planlægning.

Udskiftningen af det antivirale middel mod HIV og hepatitis B, Viread, til det meget billigere generiske præparat, Tenofovir disoproxil "Teva" skete efter en nøje tilrettelagt plan, der skulle sikre, at patienterne ikke kom til at mangle medicin i overgangsperioden. 

Tværfagligt samarbejde

Proceduren krævede tæt koordinering, et omfattende tværfagligt samarbejde mellem klinikken, apoteket og projektkoordinatoren og grundig kommunikation til de berørte patienter. 

”Der er lagt mange kræfter i proceduren fra både grossisternes og Apotekets side for at sikre, at den generiske medicin kan leveres fra den første dag skiftet sker. Skiftet har krævet en stor arbejdsindsats men er alt i alt gået problemfrit, og projektet har været en succes”, siger klinikchef på infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet , Åse Bengård Andersen.

Besparelser – men ikke på kvaliteten

”Det estimeres, at der regionalt er sparet omkring 8 mio. kr. på den styrede nedregulering af Viread. Denne besparelse kommer udover de besparelser, regionen fremadrettet kan høste gennem den lavere pris på Tenofovir disoproxil "Teva," siger regionsapotekeren, Lars Aage Nielsen. 

Det generiske præparat har samme terapeutiske virkning som originalen, derfor påvirker skiftet og den tilhørende besparelse ikke kvaliteten af patienternes behandling.

Sådan gjorde apoteket

Det antivirale middel må kun udleveres fra hospitaler, og patienter henter derfor deres medicin vederlagsfrit fra de ambulatorier, som forestår behandlingen.

På opfordring fra Task Force for Rationel Medicinanvendelse har Region Hovedstadens Apotek i samarbejde med regionens ambulatorier begrænset forbruget af Viread op til patentudløbet.

Ofte henter patienterne medicin til seks måneder af gangen, men i perioden op til patentudløbet fik patienterne kun udleveret medicin nok indtil oktober. 
Herefter kunne patienterne afhente det billigere generiske præparat, som ambulatorierne netop havde modtaget fra apotekets distribution. Parallelt med denne proces blev lagrene hos grossisterne, på Apoteket og slutteligt i medicinrummene ude i ambulatorierne nedreguleret og tømt.

Proceduren kopieres fremadrettet

Fremover følges en lignende procedure i forbindelse med præparatskift, hvor der kan opnås store besparelser.


Kilde: Fælles regionale intranet.

Redaktør