Intet var normalt

​Heidi Letvinka skulle en måned efter sin tiltrædelse som ny leder i Indkøb & HomeCare håndtere corona-situationen og licitationsskift. Læs om hendes erfaringer med at blive leder under en pandemi.

​I juleferien 2019 gik Heidi Letvinka derhjemme og forberedte sig mentalt på sit nye job som leder for Indkøb & HomeCare. Her gjorde hun sig tanker om, hvad det ville betyde at blive leder, og med sommerfugle i maven satte hun sig i chefstolen 1. januar. Men det viste sig hurtigt, at det skulle blive en anden start på lederjobbet, end hun havde regnet med. 

Fra tanker om kollegakonflikter til corona-situation

 - Jeg startede i Indkøb & HomeCare som menig medarbejder, hvor jeg var i halvandet år. Jeg havde ingen ledelseserfaring i forvejen, og derfor forberedte jeg mig forinden mentalt og gjorde mig mange tanker om, hvad det ville betyde at gå fra at være medarbejder til at skulle lede mine tidligere kolleger. 


 - Men det blev hurtigt nogle helt andre ting, som jeg skulle forholde mig til, og det blev en anden start end forventet. For allerede i begyndelsen af februar, lige før vinterferien, begyndte vi at købe ekstra ind til vores lager, fordi corona-situationen så småt begyndte at udvikle sig i udlandet.

Hvem spørger man til råds i en ekstraordinær situation?

 - Det sværeste i begyndelsen af min ledelsesperiode var, at jeg ikke havde nogen, jeg kunne spørge til råds i forbindelse med corona – der var ingen, der vidste, hvad man plejede at gøre, da det var en hel ekstraordinær situation, som ingen havde prøvet før. Og ingen vidste, hvor lang tid det ville tage. 

 - Selvom der var noget usikkerhed hele vejen rundt i systemet, talte vi jo internt på Apoteket sammen hver dag og med Amgros, om hvad status var. Vi gik heldigvis med livrem og seler, allerede inden det for alvor blev alvorlig for Danmark, så vi var forberedt så godt som muligt.

Intet var normalt

 - Den 1. april havde vi oven i corona-krisen licitationsskift, altså hvor vi skifter til næste års medicin, og det skulle vi også håndtere. Normalt sørger vi for at opbruge vores beholdning af medicin til den 1. april, men det kunne vi ikke, fordi vi nu skulle have lager til 3 måneder på grund af situationen. Så intet var normalt. Jeg skulle have startet på lederkursus i maj, men på grund af corona blev det selvfølgelig også rykket. - Det gik okay, men stærkt, og jeg måtte stole på, at jeg kunne klare det. Men jeg stod heldigvis ikke og skulle træffe de allervigtigste beslutninger alene, for der er jo et erfarent ledelsesniveau over mig.

Inddragelse og information er vigtigt under en krise

 - Jeg har fået nogle gode erfaringer af oplevelsen. En af de ting som jeg har lært under corona-krisen, er, at informationer bare er super vigtige. Mit personale har haft brug for at blive informeret og inddraget, og de har været glade for de daglige opdateringer. Så informationer i en krisesituation betyder meget.

 "Hellere informere for meget end for lidt, og man skal ikke være bange for at dele noget. Det er bedre at fortælle, hvordan det står til, end at vente indtil man har truffet en beslutning.
Det er vigtigt, at man har talt om det, og personalet ved, hvor man bevæger sig hen". 
Heidi Letvinka, afdelingsleder.

 - Som leder må man mærke efter, hvad medarbejderne har brug for, det er ikke alle, der er lige meget bekymret eller har behov for information. Nogle bekymrer sig meget, andre slet ikke. Men i min afdeling har de været glade for at blive informeret.

 - Vi har også evalueret på oplevelsen i forhold til, hvad vi skal gøre en anden gang, hvis det bliver aktuelt. Der er helt sikkert nogle ting, som jeg vil gøre anderledes og slå koldt vand i blodet og afvente.

Personaledelen vakte interesse

 - Min interesse for ledelse var allerede vakt, da jeg var ansat på privatapotek. Jeg har hele tiden tænkt, at hele personaledelen var spændende, og som leder har man fingeren på pulsen. Da jeg så senere blev ansat på Region Hovedstadens Apotek – og der kom et lederskift – sprang jeg ud i det. Det hjalp, at man på Apoteket var åben over for, at jeg kunne komme videre på den måde.

 - Der var heldigvis ingen gnidninger overhovedet ved at blive leder for min egen afdeling. Det er en meget harmonisk afdeling, og jeg kendte det team, som jeg skulle lede, og det har faktisk været en kæmpe fordel for mig. Her har vi opbygget en tillid, og vi behandler hinanden med respekt. De har stor tiltro til mig, og mange af løsningerne finder vi også sammen i fællesskab.


Gode råd til andre, der gerne vil være leder

 - Hvis man gerne vil være leder, så spring ud i det – bare gør det.  I starten var det overvældende for mig, og jeg var super nervøs for at gøre det. Men hvis ledelsen bakker op om det, og man brænder for det, så skal man gøre det.

 - Ledelsen vil gerne have nogle ledere, der brænder for at lede, så hvis du går i ledelsestanker, så tal med din nærmeste leder om det. Man er selvfølgelig ikke garanteret noget, men så har man sagt det højt, så ledelsen kan få øjnene op for det. Det vigtigste er, at man brænder for opgaven.


Redaktør