Apotekets farmaceuter i Psykiatrien inspirerer internationalt

​Christine, en af Apotekets farmaceuter, der til dagligt arbejder i Region Hovedstadens Psykiatri, var i oktober inviteret til at fortælle om udviklingen af klinisk farmaci i den danske psykiatri på en kongres i England. 

En særlig invitation til Apoteket

"Det var herligt at få muligheden for at fortælle om implementering af klinisk farmaci i Psykiatrien i Danmark og inspirere deltagerne med ideer og metoder til at praktisere klinisk farmaci i deres egne psykiatriske afdelinger", fortæller Christine Tilsted Villesen, farmaceut i Psykiatrien. 

I oktober var Christine på 'The 9th Annual International CMHP Psychiatric Pharmacy Conference' i England. I 2017 deltog alle Apotekets farmaceuter i Psykiatrien på kongressen og på baggrund af dette, fik vi en særlig invitation til at komme med et oplæg i år.  

Dekorativt foto

Hvad fortalte vi om?

Fokus i Christines oplæg var  arbejdet med at oprette tværfaglige teams omkring patienternes medicin i psykiatrien. Christine fortalte blandt andet om udfordringerne og udbyttet af at arbejde tværfagligt med patienten i centrum. Ligesom hun fortalte om barriererne generelt ved at implementere farmaceuternes arbejde i psykiatrien, og om de metoder, vi her i Region Hovedstaden, har brugt for at komme igennem.

"Tilhørerne var overrasket over, hvor få vi var til opgaven, og de var imponerede over vores fleksibilitet i forhold til at tilrette ydelsen til de enkelte psykiatriske centres behov. Desuden bed de mærke i, at vi hovedsageligt arbejder tværfagligt direkte i klinikken og ikke  håndterer logistik/medicinserviceopgaver", fortæller Christine.

Dekorativt foto

Hovedpointerne i oplægget var desuden:

  • Finansiering via SATSpulje
  • Organisering
  • Projekternes forskellighed fra region til region
  • Gennembrudsmetode og Ildsjæle
  • Stadig i gang med at udvikle fundamentet for fremtidens klinisk farmaceutiske ydelse regionalt og på nationalt plan.

Der blev taget godt imod oplægget, og forhåbentlig er det ikke sidste gang Apotekets medarbejdere deltager på kongressen.

"Jeg tror på, jeg fik inspireret nogle af deltagerne til at gå hjem og se på deres ydelse med fokus på at gøre den mere tværfaglig og patientspecifik", slutter Christine.


Redaktør