Generelt om Region Hovedstadens Apotek

Vi leverer lægemidler til Regionens hospitaler

Region Hovedstadens Apotek refererer til koncerndirektionen i Region Hovedstaden og er én af regionens tværgående virksomheder.

Vi samarbejder med Amgros, som løser opgaver på lægemiddelområdet for de 5 danske regioner og landets 8 sygehusapoteker.​

Vores opgaver

Apoteket er til for kunderne, og vi yder den bedst mulige service ved at:

  • Levere lægemidler til den mest fordelagtige pris, under hensyntagen til at leverance- og patientsikkerheden er høj
  • Tilbyde medicinservice og klinisk farmaci til alle afdelinger, der ønsker det
  • Producere lægemidler specielt til hospitalerne
  • Give uvildig, saglig og kvalitetssikret information om lægemidler til sygeplejersker, læger, farmaceuter, farmakonomer og andet sundhedspersonale på hospitalerne
  • Have fokus på patientsikkerhed og korrekt brug af lægemidler
  • Påvirke forbruget af lægemidler gennem en indsats både i lægemiddelkomiteer og gennem rationelt indkøb af lægemidler

Virksomhedsområder på Apoteket

Apoteket er delt op i 5 virksomhedsområder. Her kan du læse, hvilke opgaver de forskellige virksomhedsområder løser:
Redaktør