Organisationsdiagram

​​​

​Apotekets organisering

Vores virksomhed består af 5 virksomhedsområder. Sygehusapoteker Lars Nielsen har det overordnede ansvar for hele virksomheden, og de 5 områder spænder over produktion, logistik, kvalitet, klinisk farmaceutisk service og administration.

Billede viser organiseringen af virksomhedsområder på Region Hovedstadens Apotek.

Billede af organiseringen af virksomhedsområder på Region Hovedstadens Apotek.Hent organisationsdiagram for Region Hovedstadens Sygehusapotek
 pr. 1. oktober 2019 (pdf)

I PDF-filen er en oversigt over de enkelte afdelinger under hvert virksomhedsområde, og man kan se, hvem der er afdelingsleder for hver afdeling.
Redaktør