Organisationsdiagram

​​​

Apotekets organisering

Vores virksomhed består af 5 virksomhedsområder. Sygehusapoteker Lars Nielsen har det overordnede ansvar for hele virksomheden, og de 5 områder spænder over produktion, logistik, kvalitet, klinisk farmaceutisk service og administration.

Billede viser organiseringen af virksomhedsområder på Region Hovedstadens Apotek.

Billede af organiseringen af virksomhedsområder på Region Hovedstadens Apotek.


Hent organisationsdiagram for Region Hovedstadens Sygehusapotek pr. 1. april 2019 (pdf)

Redaktør