​​​​​​​​​​

Organisationsdiagram

​Apotekets organisering

Vores virksomhed består af 5 virksomhedsområder. Regionsapoteker Rikke Løvig Simonsen har det overordnede ansvar for hele virksomheden, og de 5 områder spænder over produktion, logistik, kvalitet, klinisk farmaceutisk service og administration.


Billede af organiseringen af virksomhedsområder på Region Hovedstadens Apotek.


​Ledelsen på Region Hovedstadens Apotek

Direktionen

 • Regionsapoteker Rikke Løvig Simonsen
 • Projekt- og administrationschef Dorte Langhoff - Administration
 • Kvalitetschef og QP Else Skamriis - Kvalitet
 • Farmaceutisk chef Dorte Kromann - Logistik
 • Farmaceutisk chef Helle McNulty - Klinisk Farmaceutisk Service
 • Farmaceutisk chef Trine Schnor - Produktion

Chefgruppen

 • Enhedschef Viggo Nielsen - Logistik
 • Enhedschef Charlotte Eland - Klinisk Farmaceutisk Service
 • Enhedschef Annette Friberg - Klinisk Farmaceutisk Service
 • Enhedschef Linda Skovsted - Klinisk Farmaceutisk Service
 • Enhedschef Helle Armandi - Klinisk Farmaceutisk Service
 • Enhedschef Christian Sundby - Produktion
 • Enhedschef Louise Rasmussen Duckert - Produktion

Afdelinger​​ på Region Hovedstadens Apotek

Administration

 • Projekt- og administrationchef Dorte Langhoff
  • ​​​Dataafdelingen: Datachef Rasmus Riis
  • Driftsafdelingen: Driftsleder Susanne Munk
  • HR-afdelingen: Afdelingsleder Dorte Langhoff
  • Økonomiafdelingen: Økonomichef Peter Holm Larsen

Kvalitet

 • Kvalitetschef og QP Else Skamriis
  • QA-afdelingen: QA-leder Mette Pind
  • QC-afdelingen: QC-leder Rikke Lolck
  • Råvarer - Indkøb og Kvalitet: Afdelingsleder Karina Granly Koch
  • Stabilitet og Analyseudvikling: Afdelingsleder Hanne Nedergaard

Logistik

 • Farmaceutisk chef Dorte Kromann
  • Distributionen: Enhedschef Viggo Nielsen
   • Distributionen: Afdelingsledere Christina Hansen og Mia Nimb Gemmer
   • Transport og Væskelager: Afdelingsledere Niels Kjems Petersen og Henrik Hjort
  • Indkøb & HomeCare: Afdelingsleder Vakant
  • Grønland og Isotopagentur: Afdelingsleder Per Lauritsen

Klinisk Farmaceutisk Service

 • Farmaceutisk chef: Helle McNulty

  • Serviceproduktionen: Enhedschef Charlotte Eland
   • Cytostatika, Rigshospitalet: Afdelingsledere Henrik Bjerring og Fatmeh Ghazali
   • Cytostatika, Herlev Hospital: Afdelingsledere Hasna Ghizel (orlov) og Steven Hudlebusch 
   • Cytostatika, Hillerød Hospital: Afdelingsleder - vakant
   • Antibiotika, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet: Afdelingsleder Anette Schultz

  • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Righospitalet, Glostrup og Bornholms Hospitaler: Enhedschef Annette Friberg
   • Rigshospitalet, Glostrup Hospital: Afdelingsledere Mille Reutemann (ikke tilstede), Tine Yun Franzmann (konst.), Simon Schytte-Hansen og Ditte Toft Thygesen,  
   • Bornholms Hospital: Afdelingsleder Maibritt Olsen

  • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Amager-Hvidovre Hospitaler, Herlev-Gentofte Hospitaler og psykiatrien:
   Enhedschef Linda Skovsted
   • Amager-Hvidovre Hospitaler: Afdelingsleder Pia Flügge Beck og Daniel Rasmussen
   • Herlev-Gentofte Hospitaler: Afdelingsledere Karima El Harrab, Christian Rubek og Elsebeth Frengler
   • Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed: Afdelingsleder Line Thygesen

  • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Nordsjællands Hospitaler og Apotekets Information: Enhedschef Helle Armandi
   • Apotekets Information: Afdelingsleder Asal Basiri
   • Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler: Afdelingsleder Mette Bjeldbak-Olesen
   • Nordsjællands Hospitaler: Afdelingsledere Ditte Lehtonen (orlov), Henrik Bay Jakobsen og Pernille K. Arrevad (konst.)

 Produktion

 • Farmaceutisk chef Trine Schnor
  • Stabsfunktion Marielundvej
  • Service og Galenisk Produktion: ​ Enhedschef Louise Rasmussen Duckert

   • Kliniske forsøg
   • Galenisk Produktion: Afdelingsleder Nina Bangsgaard og Mie Kramer Madsen
   • Reagensafdelingen: Afdelingsleder Sofie Sejerøe-Olsen
   • Central Serviceproduktion, Marielundvej: Afdelingsleder Shahrzad Barvar
   • Central Serviceproduktion, Rigshospitalet Esther Møllers Vej: Afdelingsleder Birgitte Samulesen

  • Steril Serieproduktion: Enhedschef Christian Sundby

   • Support: Afdelingsleder Britta Johansen
   • SSP, Rigshospitalet Esther Møllers Vej: Afdelingsleder Amir Mastali
   • SVP, Marielundvej: Afdelingsleder Birgit Simonsen
   • LVP Steril, Marielundvej: Afdelingsleder Ursula Borup
   • LVP Pakkeri, Marielundvej: Afdelingsleder Line Kjellander

Organisationsdiagram som pdf-fil

Hent  organisationsdiagram for Region Hovedstadens Apotek ​​​​​

Pdf'en viser organisationsdiagram for Apoteket med angivelse af direktionen og de 5 virksomhedsområder med tilhørende chefer og afdelingsledere. ​


Redaktør