Vores kernefortælling

Region Hovedstadens Apotek sætter medicin på dagsordenen i udviklingen af Danmarks sundhedsvæsen. Vores fornemste opgave er at bidrage til en kvalitetssikker medicinsk behandling af hver enkelt patient og sikre økonomisk, rationel brug af medicin. Vi står vagt om patientsikkerheden, fordi vi ved, hvor stor en risikofaktor fejlmedicinering kan være for den enkelte patient.  

​Vores ambition

Vi vil være en central aktør i at skabe et innovativt og sammenhængende sundhedsvæsen. Vores brede viden om medicin tilbyder et supplerende perspektiv i dialogen med det øvrige sundhedspersonale på tværs af sundhedsvæsenet.
Vi vil gøre patientens behandlingsrejse mellem sektorer til den bedst mulige; fra hospital til praktiserende læge, ved at mindske medicineringsfejl i samarbejde med det resterende sundhedsvæsen.  
Vi vil sørge for stabil forsyning, sikker håndtering og rationel brug af medicin ved at vælge økonomiske, bæredygtige og digitale løsninger.
Vi vil være læringsparate, så vi hele tiden udvikler vores arbejde og er nysgerrige på metoder uden at gå på kompromis med kvalitet og patientsikkerhed.

Vores DNA

I mere end en menneskealder har Apoteket produceret og leveret medicin til patienter på Region Hovedstadens hospitaler, Færøerne og Grønland. Vores vigtigste bidrag til sundhedsvæsenet er vores brede viden om medicin. Vi er eksperter i at producere helt særlig medicin til den enkelte patient. Medicin som ingen andre i Danmark producerer, og som er nødvendig for patientens livskvalitet og behandling.
Hver dag giver vi kompetent rådgivning til den medicinske behandling til stor gavn for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Vi sikrer, at den rigtige medicin er der, hvor den skal bruges, når den skal bruges.

Når vi samarbejder med vores sundhedsfaglige kollegaer, og når vi møder patienterne og deres pårørende, bruger vi vores fagkundskab inden for lægemidler, lægemiddeløkonomi og lægemiddelrådgivning. Vores enorme viden og store erfaring - lige fra de første kliniske forsøg, til produktion, kvalitetssikring og til at medicinen bliver givet til patienten - giver en tryg medicinoplevelse.

Vi køber og forsyner hospitalerne med medicin. Vi sætter en ære i at levere, producere og kvalitetssikre medicin til tiden. Vi gør os umage gennem hele processen med at få alting til at gå op i en højere enhed, og vi giver gerne lidt ekstra for at det lykkes. For vi ved at det handler om liv. 

Vores fælles arbejdsplads

Vores recept på en god arbejdsdag er fællesskab, mangfoldighed og rummelighed. Vi løser opgaver og træffer beslutninger i fællesskab, og det er trygt og rart at gå på arbejde hos os, fordi vi kender hinanden.

Vi støtter hinandens kompetenceudvikling og mulighed for vidensdeling på tværs, og her er kort vej fra ideer og forskning til nye metoder og ny behandling.

Mangfoldighed og rummelighed er vores styrke. Vi ved, at ingen kollegaer, kompetencer eller kundskaber kan undværes eller stå alene. Vores forskellige baggrunde og livserfaringer er den ekstra ingrediens, der bidrager til at skabe innovative løsninger. Det anerkender vi ved, at den enkelte er med til at træffe beslutninger og har indflydelse på egne arbejdsopgaver.

Åbenhed, Tillid, Helhedssyn og Professionalisme er vores fælles regionale værdisæt. Det danner fundamentet for vores arbejdsplads og for vores samarbejde i regionen. Fordi det handler om liv – livet med medicin.  ​


Redaktør