Opgaver i Klinisk Farmaceutisk Service

Klinisk Farmaceutisk Service er placeret på alle hospitaler i Region Hovedstaden. Her arbejder vi med medicinservice, klinisk farmaceutisk service, kliniske forsøg, decentral serviceproduktion og information.