Opgaver i Serviceproduktionen

​I Serviceproduktionen laver vi kemoterapi (cytostatika) til behandling af kræft, og arbejdet foregår på hospitalerne i lokaler tæt på afdelingerne.​ Læs mere og se en film om Serviceproduktionen. 

​Vores kerneopgaver

I Serviceproduktionen blander vi injektions- og infusionsvæsker med cytostatika og antibiotika. 

Arbejdet kræver grundig kontrol og systematik

Arbejdet med at lave kemoterapi kræver udførlig kontrol af processer og arbejdsgange gentagne gange. Undervejs kontrolleres alt - lige fra bestilling af kemobehandlingen, råvarer, udstyr og emballage – til selve opblanding af medicinen. Produktionen sker under sterile forhold, hvilket kræver, at personalet er omklædt og går til særligt sterilt tøj.

Serviceproduktionen er på 3 lokationer i Region Hovedstaden

Medicinen har kort holdbarhed, og derfor er arbejdet med opblanding af kemobehandling fysisk placeret på 3 forskellige hospitaler i regionen. Den korte afstand fra apotek til afdeling betyder, at patienterne får deres behandling på hospitalet umiddelbart efter, at vores medarbejdere har forberedt medicinen til dem.

Se film om Serviceproduktionen på Rigshospitalet

Få et indtryk af, hvordan vi laver kemobehandling i filmen, der er optaget i Serviceproduktionen på Rigshospitalet:

Varighed: 03:07 minutter.

Fordelene ved at lade apotekspersonalet producere er:

  • at der er dobbeltkontrol på alle arbejdsgange.
  • at apotekspersonalet har stor rutine i produktionen.
  • at lægemidlerne bliver produceret under sterile forhold.
  • at arbejdsmiljøet er sikkert, da lokalerne er godkendt til produktion af lægemidler, og personalet bruger godkendte arbejdsdragter.
  • at læger og sygeplejersker kan løse andre opgaver.

I Serviceproduktionen ansætter vi typisk farmaceuter, farmakonomer, procesteknologer, teknikere og portører.

Skriv til Serviceproduktionen, Klinisk Farmaceutisk Service
Redaktør