Opgaver i Serviceproduktionen

​I Serviceproduktionen laver vi kemoterapi (cytostatika) til behandling af kræft, og arbejdet foregår på hospitalerne i lokaler tæt på afdelingerne.​ 

​Vores kerneopgaver

I Serviceproduktionen blander vi injektions- og infusionsvæsker med cytostatika og antibiotika. 

Arbejdet kræver grundig kontrol og systematik

Arbejdet med at lave kemoterapi kræver udførlig kontrol af processer og arbejdsgange gentagne gange. Undervejs kontrolleres alt - lige fra bestilling af kemobehandlingen, råvarer, udstyr og emballage – til selve opblanding af medicinen. Produktionen sker under sterile forhold, hvilket kræver, at personalet er omklædt og går til særligt sterilt tøj.

Serviceproduktionen er på 3 lokationer i Region Hovedstaden

Medicinen har kort holdbarhed, og derfor er arbejdet med opblanding af kemobehandling fysisk placeret på 3 forskellige hospitaler i regionen. Den korte afstand fra apotek til afdeling betyder, at patienterne får deres behandling på hospitalet umiddelbart efter, at vores medarbejdere har forberedt medicinen til dem.

​Fordelene ved at lade apotekspersonalet producere er:

  • at der er dobbeltkontrol på alle arbejdsgange.
  • at apotekspersonalet har stor rutine i produktionen.
  • at lægemidlerne bliver produceret under sterile forhold.
  • at arbejdsmiljøet er sikkert, da lokalerne er godkendt til produktion af lægemidler, og personalet bruger godkendte arbejdsdragter.
  • at læger og sygeplejersker kan løse andre opgaver.

I Serviceproduktionen ansætter vi typisk farmaceuter, farmakonomer, procesteknologer, teknikere og portører.

Skriv til Serviceproduktionen, Klinisk Farmaceutisk Service
Redaktør