Opgaver i Klinisk Farmaceutisk Ydelse

​​Farmakonomerne og farmaceuterne i Klinisk Farmaceutisk Ydelse arbejder tæt sammen om at servicere de forskellige hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden. I Klinisk Farmaceutisk Ydelse sørger vi for, at afdelingen har den rette medicin til det rette tidspunkt.​

Vores kerneopgaver

Farmakonomer og farmaceuter arbejder med at:

  • Bestille de lægemidler afdelingen har brug for - ud fra Lægemiddelkomiteens anbefalinger og afdelingens standardsortiment
  • Sikre at lægemidlerne er korrekt opbevaret og at returnere lægemidler, der er udløbet
  • Svare på lægemiddelrelaterede spørgsmål
  • Undervise i optimal brug og håndtering af lægemidler
  • Medvirke til at øge patientsikkerheden
  • Udarbejde og opdatere standardsortimenter
  • Gennemgå medicinskemaer og -journaler.

 Arbejdsopgaverne bliver løst i tæt dialog med afdelingen, der køber servicen af Region Hovedstadens Apotek.

Skriv til Klinisk Farmaceutisk Service

Kontakt Klinisk Farmaceutisk Service 
Redaktør