Opgaver i Steril Serie Produktion

Steril Serie Produktion er placeret fysisk på 2 lokationer - på Marielundvej og Esther Møllers Vej.

På Marielundvej er vi opdelt i 2 afdelinger:

  • Large Volumen Production, der producerer infusionsvæsker til både SAD- og magistrelle lægemidler
  • Small Volumen Production, der producerer både ampuller og hætteglas til SAD- og magistrelle lægemidler.

Vores kerneopgaver

I Steril Serie Produktion er vores kerneopgaver - i rette kvalitet, til rette tid og så omkostningseffektivt som muligt - at fremstille:

  • Injektionsvæsker i hætteglas, både SAD- og magistrelle lægemidler
  • Infusionsvæsker i flasker, magistrelle lægemidler.


 Forkortelser

MAG: Magistrelle lægemidler, der er specialfremstillede lægemidler til den enkelte patient og rekvireres fra læge eller sygehusafdeling.

SAD-lægemidler: Lægemidler, der er registrerede af sygehusapotekerne i Danmark.Redaktør