Opgaver i Galenisk Produktion og Reagensafdelingen

Vores kerneopgaver

Vores kerneopgaver er dosisdispensering. Pakningen foregår maskinelt og dosisdispensering giver:

  • Øget patientsikkerhed
  • Rationel og økonomisk brug af lægemidler
  • Plejepersonalet tid til andre opgaver
  • Nem ordination i ElektroniskPatientJournal. ​

På posen til patienten står navn, cpr-nummer, lægemiddelnavn(e) samt indtagelsestidspunkt og -dato.

På poserne til afdelingen er der skrevet lægemidlets navn, produktionsnummer og udløbsdato.

Skriv til Galenisk Produktion

Skriv til Reagensafdelingen

Kontakt Reagensafdelingen


Redaktør