Opgaver i Indkøb & HomeCare

Vores kerneopgaver 

Vores kerneopgaver er:

  • Dagligt indkøb af lægemidler fra leverandører og grossister
  • Distribution af parenteral ernæring, dialysevæsker og tillægsmedicin til hjemmepatienter
  • Opfølgning på EU-aftaler og andre prisaftaler, som Amgros indgår på vegne af sygehusapotekerne
  • Gennemgang af takstrettelser og eventuelle præparatskift.

Skriv til Indkøb & HomeCare

Redaktør