Direktionen på Region Hovedstadens Apotek

Direktionen

Består af en sygehusapoteker og fem chefer, som fungerer som en samlet direktion.


Lars Nielsen 
Sygehusapoteker
Telefon: 44 57 77 01

Send en e-mail til Lars Nielsen (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Helle McNulty
Farmaceutisk chef, Klinisk Farmaceutisk Service
Telefon: 44 57 78 16

Send en e-mail til Helle McNulty (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)Trine SchnorDorte Kromann Krydsfeldt


Dorte Langhoff
Projekt- og administrationschef
Telefon: 44 57 77 15
Redaktør