Administration

​Administrationen servicerer Apotekets personale og ledelse og har 4 afdelinger: HR,Økonomi, Data og Drift​.