Kontakt Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Rigshospitalet Esther Møllers Vej og Glostrup Hospital

Rigshospitalet
Region Hovedstadens Apotek
Afsnit 4501
Esther Møllers Vej 2
2100 København Ø

Medicinservice telefon: 35 45 84 91

G
lostrup Hospital
Region Hovedstadens Apotek
Pavillon, PØ 001
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup

Skriv til Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Rigshospitalet

Har du generelle spørgsmål, kan du skrive til os via e-mail

Bemærk: Denne mail er ikke sikker. Din mail må derfor ikke indeholde CPR-nummer eller oplysninger om helbredsforhold.

Skriv til Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Glostrup Hospital

Har du generelle spørgsmål, kan du skrive til os via e-mail

Bemærk: Denne mail er ikke sikker. Din mail må derfor ikke indeholde CPR-nummer eller oplysninger om helbredsforhold.

Skriv til ledelsen i Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Rigshospitalet-Glostrup

Har du generelle spørgsmål til ledelsen, kan du skrive via e-mail.

Bemærk: Disse mails er ikke sikre. Din mail må derfor ikke indeholde CPR-nummer eller oplysninger om helbredsforhold.

Redaktør