Or­ga­ni­sa­tion

​Region Hovedstadens Apotek er en virksomhed i Region Hovedstaden på linje med et hospital med egen direktion og MED-udvalg. 

​Apotekets organisering

Vores virksomhed består af 5 virksomhedsområder. Regionsapoteker Rikke Løvig Simonsen har det overordnede ansvar for hele virksomheden, og de 5 områder spænder over produktion, logistik, kvalitet, klinisk farmaceutisk service og administration.


Billede af organiseringen af virksomhedsområder på Region Hovedstadens Apotek.

​Ledelsen på Region Hovedstadens Apotek

Apotekets organisationsdiagram

Ledelsen

Direktionen

 • Sygehusapoteker Rikke Løvig Simonsen
 • Projekt- og administrationschef Dorte Langhoff - Administation
 • Kvalitetschef og QP Else Skamriis - Kvalitet
 • Farmaceutisk chef Dorte Kromann - Logistik
 • Farmaceutisk chef Helle McNulty - Klinisk Farmaceutisk Service
 • Farmaceutisk chef Trine Schnor - Produktion

Chefgruppen

 • Enhedschef Viggo Nielsen - Logistik
 • Enhedschef Charlotte Eland - Klinisk Farmaceutisk Service
 • Enhedschef Annette Friberg - Klinisk Farmaceutisk Service
 • Enhedschef Linda Skovsted - Klinisk Farmaceutisk Service
 • Enhedschef Helle Armandi - Klinisk Farmaceutisk Service
 • Enhedschef Christian Sundby - Produktion
 • Enhedschef Louise Rasmussen Duckert - Produktion

​Administration

 • Projekt- og administrationschef Dorte Langhoff

  • Dataafdelingen: Datachef Rasmus Riis
  • Driftsafdelingen: Driftsleder Susanne Munk
  • HR-afdelingen: Projekt- og administrationschef Dorte Langhoff
  • Økonomiafdelingen: Økonomichef Peter Holm Larsen

Kvalitet

 • Kvalitetschef og QP Else Skamriis

  • QA-afdelingen: QA-leder Mette Pind
  • QC-afdelingen: QC-leder Rikke Lolck
  • Råvarer -Indkøb og kvalitet: Afdelingsleder Karina Granly Koch​​
  • Stabilitet og Analyseudvikling: Afdelingsleder Hanne Nedergaard

Logistik

 • Farmaceutisk chef Dorte Kromann

  • Distributionen: Enhedschef Viggo Nielsen
   • Distributionen: Afdelingsledere Christina Hansen og Mia Nimb Gemmer 
   • Transport og Væskelager: Afdelingsledere Niels Kjems Petersen og Henrik Hjort
  • Indkøb & HomeCare: Afdelingsleder Mia Nimb Gemmer (konst.)​
  • Grønland og Isotopagentur: Afdelingsleder Per Lauritsen

Klinisk Farmaceutisk Service

 • Farmaceutisk chef: Helle McNulty

  • Serviceproduktionen: Enhedschef Charlotte Eland
   • Cytostatika, Rigshospitalet: Afdelingsledere Henrik Bjerring og Fatmeh Ghazali
   • Cytostatika, Herlev Hospital: Afdelingsledere Hasna Ghizel (på barsel) og Rafat Ara Zahir (konst.)
   • Antibiotika, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet: Afdelingsleder Anette Schultz,  Louise Larsen (konst.)

  • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Righospitalet, Glostrup og Bornholms Hospitaler: Enhedschef Annette Friberg
   • Rigshospitalet, Glostrup Hospital: Afdelingsledere Mille Reutemann, Simon Schytte-Hansen, Tine Yun Franzmann og Ditte Toft Thygesen 
   • Bornholms Hospital: Afdelingsleder Maibritt Olsen

  • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Amager-Hvidovre Hospitaler, Herlev-Gentofte Hospitaler og psykiatrien:
   Enhedschef Linda Skovsted
   • Amager-Hvidovre Hospitaler: Afdelingsledere Pia Flügge Beck og Daniel Rasmussen
   • Herlev-Gentofte Hospitaler: Afdelingsledere Karima El Harrab, Christian Rubek og Elsebeth Frengler
   • Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed: Afdelingsleder Vakant​

  • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Nordsjællands Hospitaler og Apotekets Information: Enhedschef Helle Armandi
   • Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler: Afdelingsleder Mette Bjeldbak-Olesen
   • Nordsjællands Hospitaler: Afdelingsledere Ditte Lehtonen (på barsel), Pernille K. Arrevad og Henrik B. Jakobsen​

   • ​Apotekets Information - Afdelingsleder Asal Basiri

Produktion​

 • Farmaceutisk chef Trine Schnor
  • Stabsfunktion Marielundvej

  • Service og Galenisk Produktion: Enhedschef Louise Rasmussen Duckert
   • Galenisk Produktion: Afdelingsleder Nina Bangsgaard (Barsel) Mie Kramer Madsen (Barsel) Mette Lethan
   • Reagensafdelingen: Afdelingsleder Sofie Sejerøe-Olsen
   • Central Serviceproduktion, Marielundvej: Afdelingsleder Shahrzad Barvar
   • Central Serviceproduktion, Rigshospitalet Esther Møllers Vej: Afdelingsleder Birgitte Samulesen

  • Steril Serieproduktion: Enhedschef Christian Sundby
   • Support: Afdelingsleder Britta Johansen
   • SSP, Rigshospitalet, Esther Møllers Vej: Afdelingsleder Manuela Meyer-Schmidt Ilyas (konst.)
   • SVP, Marielundvej: Afdelingsleder Birgit Simonsen
   • LVP Steril, Marielundvej: Afdelingsleder Ursula Borup
   • LVP Pakkeri, Marielundvej: Afdelingsleder Line Kjellander

Organisationsdiagram som pdf-fil

Hent organisationsdiagram for Region Hovedstadens Apotek


PDF'en viser organisationsdiagram for Apoteket med angivelse af direktionen og de 5 virksomhedsområder med tilhørende chefer og afdelingsledere. ​

Redaktør