Fælles introduktion

​Vi holder fælles introduktionsdag for nye medarbejdere 4 gange årligt. Det er et heldagsarrangement fra kl. 08.30 - 15.30, som bliver holdt på Marielundvej 25 i Herlev.

I løbet af dagen vil du møde ansatte og ledere fra alle områderne på Apoteket. Du vil få en rundvisning i Logistik-, Kvalitets- og Produktionsafdelingerne og blandt andet blive introduceret til HR-afdelingen samt Apotekets politikker og værdigrundlag.

Datoer og tilmelding fremgår af vores intranet, som du kan tilgå når du starter.

i 2019 holder vi fælles introduktion

  • 18. februar
  • 29. maj
  • 16. september
  • 11. november


Redaktør