Fælles introduktion

​Vi holder fælles introduktionsdag for nye medarbejdere 4 gange årligt. Det er et heldagsarrangement fra kl. 08.30 - 15.30, som bliver holdt på Marielundvej 25 i Herlev.

I løbet af dagen vil du møde ansatte og ledere fra alle områderne på Apoteket. Du vil få en rundvisning i Logistik-, Kvalitets- og Produktionsafdelingerne og blandt andet blive introduceret til HR-afdelingen samt Apotekets politikker og værdigrundlag.

Datoer og tilmelding fremgår af vores intranet, som du kan tilgå når du starter.

I 2022 holder vi fælles introduktion:

  • 2. februar
  • 1. juni
  • 7. september
  • 29. november


Redaktør