​Fra venstre, øverste række: Farmaceutisk chef for Produktionen Trine Schnor, sygehusapoteker Lars Nielsen og farmaceutisk chef for Logistik Dorte Kromann.
Fra venstre, nederste række: Kvalitetschef Else Skamriis, farmaceutisk chef for Klinisk Farmaceutisk Service Helle McNulty og projekt- og administrationschef for Administrationen Dorte Langhoff.

Velkommen fra Apoteksledelsen

Kære nye kollega

Velkommen til din nye arbejdsplads. Vi er glade for at byde dig velkommen og glæder os til at tage imod dig.

Du bliver en del af noget større

​Region Hovedstadens Apotek er Nordeuropas  største sygehusapotek. Hver dag producerer vi lægemidler, som vi leverer til Region Hovedstadens hospitaler og institutioner, det grønlandske sundhedsvæsen, Færørerne samt private apoteker og sygehusapoteker i Danmark.

Apoteket har adresser på alle hospitalerne i Region Hovedstaden og en hovedadresse i Herlev. Vi er over 550 ansatte fordelt på mange forskellige faggrupper: Farmakonomer, laboranter, farmaceuter og andre akademikere, hospitalsmedhjælpere, industrioperatører, portører og teknikere. 

Som ansat på Region Hovedstadens Apotek bliver du en del af Region Hovedstaden med over 40.000 ansatte. Du kommer hver dag til at gøre en forskel for patienterne.

Den bedste medicinske behandling gør en forskel

Vi er eksperter i medicin. Vi producerer og leverer sygehusmedicin til rette tid, i rette kvalitet og så omkostningseffektiv som muligt. Vi svarer på spørgsmål om medicin fra læger og sygeplejesker, sørger for at afdelingerne bestiller den medicin de har brug for, og at den bliver opbevaret korrekt. Og dette bliver du en del af.

I Apoteksledelsen er vi stolte af vores medarbejdere, og det arbejde de sammen udfører hver dag. Vi har tillid til, at vores ansatte udfører deres arbejde professionelt med de bedste intentioner og bruger deres sunde fornuft i opgaveløsningen. Vi er åbne overfor nye måder at gå til opgaverne på og er i konstant udvikling for at kunne sikre, at vi fortsat ligger i top. Du vil få en spændende hverdag, hvor du arbejder tæt med dine kolleger for at sikre, at patienterne får den bedste medicinske behandling.   

Vores arbejde giver mening, fordi det handler om liv.

Kære medarbejder, velkommen til Apoteket, vi ser frem til samarbejdet.

Med venlig hilsen Apoteksledelsen:

Lars Nielsen, Apoteker,  Helle McNulty, farmaceutisk chef (Klinisk Farmaceutisk Service), Dorte Kromann, farmaceutisk chef (Logistik), Trine Schnor, farmaceutisk chef (Produktion), Else Skamriis, kvalitetschef og Dorte Langhoff, projekt- og administrationschef.

Redaktør