Sundhedsplatformen

​Sundhedsplatformen samler informationer om patienten i én elektronisk journal. Det skaber overblik for både personale og patienter og øger patientsikkerheden

Hvad er Sundhedsplatformen?

Sundhedsplatformen (SP) er trådt i stedet for hidtidige patientjournaler og erstatter en lang række forældede og usammenhængende it-systemer. Det har medført en ny måde at organisere arbejdet på, så behandlingen bliver bedre, og patienternes behov og ønsker i højere grad styrer forløbet. Både patienter og personale har adgang til SP. Siden juni 2017 har Sundhedsplatformen været fuldt implementeret i hele Region Hovedstaden.

Hvad betyder det for mig som ny medarbejder?

Alle nyansatte som har patientkontakt eller på anden måde arbejder i Sundhedsplatformen skal modtage undervisning og bestå en certificeringstest. For at imødekomme dette, er der udbudt en række grunduddannelser til forskellige faggrupper og funktioner. SP-grunduddannelserne kan bestå af både e-læringskurser og tilstedeværelseskurser. Tilstedeværelseskurserne ligger de første 10 hverdage i måneden (8-16) i Region Hovedstadens Uddannelsescenter i Gentofte. 1. hverdag i måneden friholdes til hospitalernes egen fælles introduktion.

Din leder sørger for kursustilmelding

Det er din leder, der har ansvar for at tilmelde dig de rigtige kurser i forhold til din faggruppe og din funktion. Dette er også gældende, hvis du tidligere har været ansat på et hospital, som bruger SP. Her vurderer din leder, om yderligere kurser er nødvendige for din nye ansættelse eller om den uddannelse du allerede har fået i SP, er tilstrækkelig for den funktion, som du skal varetage i din nye stilling. 


Redaktør