Introduktion for ledere

Herunder kan du læse om de introduktioner der er særligt for dig som ny leder. 

​Introduktion til Region Hovedstaden

Alle nye ledere i regionen får tilbudt at deltage i en fælles temadag på Regionsgården. På dagen får du mulighed for at møde regionens øverste ledelse, som vil fortælle om regionens strategi, værdier og de udfordringer, regionen står overfor. Samtidig får du mulighed for at møde andre ledere, som er blevet ansat i deres første lederstilling i Region Hovedstaden. Du kan desuden tilmelde dig et kursus i personale administration, der sigter mod at give overblik over dine administrative opgaver som personaleleder med fokus på blandt andet rekruttering, ansættelse og fratræden.

Du kan læse mere om introduktion for nye ledere, når du er startet og får adgang til intranettet, og du kan tilmelde dig via kursusportalen. 


Redaktør