Organisation

​Region Hovedstadens Apotek er en virksomhed i Region Hovedstaden på linje med et hospital med egen direktion og MED-udvalg. 

​Apotekets organisering

Vores virksomhed består af 5 virksomhedsområder. Apoteker Rikke Løvig Simonsen har det overordnede ansvar for hele virksomheden, og de 5 områder spænder over produktion, logistik, kvalitet, klinisk farmaceutisk service og administration.

Dekorativt foto af organiseringen


Billede af organiseringen af virksomhedsområder på Region Hovedstadens Apotek.

Ledelsen

​Direktionen

  • Regionsapoteker Rikke Løvig Simonsen
  • Projekt- og administrationschef Dorte Langhoff - Administration
  • Kvalitetschef og QP Else Skamriis - Kvalitet
  • Farmaceutisk chef Dorte Kromann - Logistik
  • Farmaceutisk chef Helle McNulty - Klinisk Farmaceutisk Service
  • Farmaceutisk chef Trine Schnor - Produktion

  Chefgruppen

  • Enhedschef Viggo Nielsen - Logistik
  • Enhedschef Charlotte Eland - Klinisk Farmaceutisk Service
  • Enhedschef Annette Friberg - Klinisk Farmaceutisk Service
  • Enhedschef Linda Skovsted - Klinisk Farmaceutisk Service
  • Enhedschef Helle Armandi - Klinisk Farmaceutisk Service
  • Enhedschef Christian Sundby - Produktion
  • Enhedschef Louise Rasmussen Duckert - Produktion

  Afdelinger

  Administration

  • ​Projekt- og administrationchef Dorte Langhoff
   • ​​​Dataafdelingen: Datachef Rasmus Riis
   • Driftsafdelingen: Driftsleder Susanne Munk
   • HR-afdelingen: Afdelingsleder Dorte Langhoff
   • Økonomiafdelingen: Økonomichef Peter Holm Larsen

  Kvalitet

  • Kvalitetschef og QP Else Skamriis
   • QA-afdelingen: QA-leder Mette Pind
   • QC-afdelingen: QC-leder Vibeke Houen
   • Råvarer - Indkøb og Kvalitet: Afdelingsleder Karina Granly Koch​
   • Stabilitet og Analyseudvikling: Afdelingsleder Hanne Nedergaard

  Logistik

  • Farmaceutisk chef Dorte Kromann
   • Distributionen: Enhedschef Viggo Nielsen
    • Distributionen: Afdelingsledere Christina Hansen og Mia Nimb Gemmer
    • Transport og Væskelager: Afdelingsledere Niels Kjems Petersen og Henrik Hjort
   • Indkøb & HomeCare: Afdelingsleder Vakant
   • Grønland og Isotopagentur: Afdelingsleder Per Lauritsen

  Klinisk Farmaceutisk Service

  • Farmaceutisk chef: Helle McNulty

   • Serviceproduktionen: Enhedschef Charlotte Eland
    • Cytostatika, Rigshospitalet: Afdelingsledere Henrik Bjerring og Fatmeh Ghazali
    • Cytostatika, Herlev Hospital: Afdelingsledere Hasna Ghizel (barsel)  og Steven Hudelbusch
    • Antibiotika, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet: Afdelingsleder Anette Schultz

   • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Righospitalet, Glostrup og Bornholms Hospitaler: Enhedschef Annette Friberg
    • Rigshospitalet, Glostrup Hospital: Afdelingsledere Mille Reutemann, Simon Schytte-Hansen og Ditte Toft Thygesen 
    • Bornholms Hospital: Afdelingsleder Maibritt Olsen

   • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Amager-Hvidovre Hospitaler, Herlev-Gentofte Hospitaler og psykiatrien:
    Enhedschef Linda Skovsted
    • Amager-Hvidovre Hospitaler: Afdelingsledere Daniel Rasmussen og Pia Flügge Beck
    • Herlev-Gentofte Hospitaler: Afdelingsledere Karima El Harrab, Christian Rubek og Elsebeth Frengler
    • Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed: Afdelingsleder Line Thygesen

   • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Nordsjællands Hospitaler og Apotekets Information:Enhedschef Helle Armandi
    • Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler: Afdelingsleder Mette Bjeldbak-Olesen
    • Nordsjællands Hospitaler: Afdelingsledere Ditte Lehtonen (Barsel), Henrik Bay og Pernille Arravad (Konst.) 
    • Apotekets Information: Afdelingsleder Asal BAsiri

  Produktion

  • Farmaceutisk chef Trine Schnor
   • Stabsfunktion MLV
   • Ikke-steril Produktion: Enhedschef Louise Rasmussen Duckert
    • Central råvareindkøb​​​
    • Galenisk Produktion: Afdelingsleder Nina Bangsgaard og Mie Kramer Madsen
    • Reagensafdelingen: Afdelingsleder Sofie Sejerøe-Olsen
    • Central Serviceproduktion, Marielundvej: Afdelingsleder Shahrzad Barvar
    • Central Serviceproduktion, Rigshospitalet Esther Møllers Vej: Afdelingsleder Birgitte Samulesen

   • Steril Serieproduktion: Enhedschef Christian Sundby
    • Support: Afdelingsleder Britta Johansen
    • SSP, Rigshospitalet Esther Møllers Vej: Afdelingsleder Amir Mastali
    • SVP, Marielundvej: Afdelingsleder Birgit Simonsen
    • LVP Steril, Marielundvej: Afdelingsleder Ursula Borup
    • LVP Pakkeri, Marielundvej: Afdelingsleder Line Kjellander

Organisationsdiagram

Hent organisationdiagram for Region Hovedstadens Sygehusapotek

I pdf-filen kan man se de enkelte afdelinger under hvert virksomhedsområde, og hvem der er afdelingsleder for hver afdeling.Redaktør