Organisation

​Region Hovedstadens Apotek er en virksomhed i Region Hovedstaden på linje med et hospital med egen direktion og MED-udvalg. 

​Apotekets organisering

Vores virksomhed består af 5 virksomhedsområder. Apoteker Lars Nielsen har det overordnede ansvar for hele virksomheden, og de 5 områder spænder over produktion, logistik, kvalitet, klinisk farmaceutisk service og administration.

Dekorativt foto af organiseringen


Billede af organiseringen af virksomhedsområder på Region Hovedstadens Apotek.

Organisationsdiagram

Se organisationsdiagram for Region Hovedstadens Apotek  

I pdf-filen kan man se de enkelte afdelinger under hvert virksomhedsområde, og hvem der er afdelingsleder for hver afdeling.

Se som tekst i afsnittet herunder.

Direktionen

 • Regionsapoteker Lars Nielsen
 • Projekt- og administrationschef Dorte Langhoff
 • Kvalitetschef og QP Else Skamriis
 • Farmaceutisk chef Dorte Kromann
 • Farmaceutisk chef Helle McNulty
 • Farmaceutisk chef Trine Schnor

Chefgruppen

 • Enhedschef Viggo Nielsen
 • Enhedschef Charlotte Eland
 • Enhedschef Annette Friberg
 • Enhedschef Linda Skovsted
 • Enhedschef Helle Armandi
 • Enhedschef Christian Sundby
 • Enhedschef Louise Rasmussen Duckert

Organisationsdiagram

 • Regionsapoteker Lars Nielsen
  • Administration: Projekt- og administrationschef Dorte Langhoff
  • Kvalitet: Kvalitetschef og QP Else Skamriis
  • Logistik: Farmaceutisk chef Dorte Kromann
   • Distribution: Enhedschef Viggo Nielsen
  • Klinisk Farmaceutisk Service: Farmaceutisk chef Helle McNulty
   • Klinisk Farmaceutisk Service, Serviceproduktion: Enhedschef Charlotte Eland
   • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Rigshospitalet, Glostrup og Bornholms Hospitaler: Enhedschef Annette Friberg
   • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Amager-Hvidovre Hospitaler og psykiatrien: Enhedschef Linda Skovsted
   • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Nordsjællandshospitaler og Apotekets Information: Enhedschef
    Helle Armandi
  • Produktion: Farmaceutisk chef Trine Schnor
   • Steril Serieproduktion: Enhedschef Christian Sundby
   • Ikke-steril Produktion: Enhedschef Louise Rasmussen Duckert

Organisering i Administrationen

 • Projekt- og administrationchef Dorte Langhoff

  • Dataafdelingen: Datachef Michael Hjørne
  • Driftsafdelingen: Driftsleder Susanne Munk
  • HR-afdelingen: Afdelingsleder Dorte Langhoff
  • Økonomiafdelingen: Økonomichef Peter Holm Larsen

Organisering i Kvalitet

 • Kvalitetschef og QP Else Skamriis

  • QA-afdelingen: QA-leder Mette Pind
  • QC-afdelingen: QC-leder Vibeke Houen
  • Stabilitet og Analyseudvikling: Afdelingsleder Hanne Nedergaard

Organisering i Logistik

 • Farmaceutisk chef Dorte Kromann

  • Distributionen: Enhedschef Viggo Nielsen
   • Distributionen: Afdelingsledere Christina Hansen og Mia Nimb Gemmer
   • Transport og Væskelager: Afdelingsledere Niels Kjems Petersen og Henrik Hjort

  • Indkøb & HomeCare: Afdelingsleder Heidi Bakmand Letvinka

  • Grønland og Isotopagentur: Afdelingsleder Per Lauritsen

Organisering i Klinisk Farmaceutisk Service

 • Farmaceutisk chef: Helle McNulty

  • Serviceproduktionen: Enhedschef Charlotte Eland
   • Cytostatika, Rigshospitalet: Afdelingsledere Henrik Bjerring og Fatmeh Ghazali
   • Cytostatika, Herlev Hospital: Afdelingsledere Hasna Ghizel og Brian Laursen
   • Cytostatika, Hillerød Hospital: Afdelingsleder Cathrine Tamstorf
   • Antibiotika, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet: Afdelingsleder Anette Schultz

  • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Righospitalet, Glostrup og Bornholms Hospitaler:
   Enhedschef Annette Friberg
   • Rigshospitalet, Glostrup Hospital: Afdelingsledere Mille Reutemann, Simon Schytte-Hansen og Ditte Toft Thygesen (konst.)
   • Bornholms Hospital: Afdelingsleder Maibritt Olsen

  • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Amager-Hvidovre Hospitaler, Herlev-Gentofte Hospitaler og psykiatrien:
   Enhedschef Linda Skovsted
   • Amager-Hvidovre Hospitaler: Afdelingsledere Rikke Simonsen og Pia Beck
   • Herlev-Gentofte Hospitaler: Afdelingsledere Nina Bøggild og Karima El Harrab
   • Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed: Afdelingsleder Line Thygesen

  • Klinisk Farmaceutisk Ydelse, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Nordsjællands Hospitaler og Apotekets Information:
   Enhedschef Helle Armandi
   • Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler: Afdelingsleder Mette Bjeldbak-Olesen
   • Nordsjællands Hospitaler: Afdelingsledere Ditte Lehtonen og Asal Basari
   • Apotekets Information - afdelingsleder Marianne Hald Clemmensen

Organisering i Produktionen

 • Farmaceutisk chef Trine Schnor
  • Stabsfunktion MLV

  • Central råvareindkøb

  • Ikke-steril Produktion: Enhedschef Louise Rasmussen Duckert
   • Galenisk Produktion: Afdelingsleder Nina Bangsgaard
   • Reagensafdelingen: Afdelingsleder Sofie Sejerøe-Olsen
   • Central Serviceproduktion, Marielundvej: Afdelingsleder Shahrzad Barvar
   • Central Serviceproduktion, Rigshospitalet Esther Møllers Vej: Afdelingsleder Birgitte Samulesen

  • Steril Serieproduktion: Enhedschef Christian Sundby
   • Support: Afdelingsleder Britta Johansen
   • SSP, Rigshospitalet Esther Møllers Vej: Afdelingsleder Amir Mastali
   • SVP, Marielundvej: Afdelingsleder Birgit Simonsen
   • LVP Steril, Marielundvej: Afdelingsleder Ursula Borup
   • LVP Pakkeri, Marielundvej: Afdelingsleder Line KjellanderRedaktør