​​

Film om regionen

​Regionen løser opgaver inden for en række områder. Nedenfor kan du se web-tv om blandt andet politik, sundhed og miljø.

Se, hvad regionen l​​aver​

(03:15 min)

Videoen fortæller, at Region Hovedstaden med 1,8 mio. indbyggere er den største af Danmarks 5 regioner. Regionen strækker sig fra Bornholm i øst til Hundested i vest og beskæftiger sig både med sundhed og vækst i hovedstaden. Hele tiden med borgerne i centrum, også forud for de vigtige beslutninger.

Sundhed er regionens største opgave. Med flere end 12.000 sengepladser er regionen landets største sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen man hele tiden forsøger at gøre bedre. 

Professor Kjeld Schmiegelow fra BørneUngeKlikikken på Rigshospitalet fortæller, at det fx er et mål at løfte helbredelsesraterne for børnelæukemi hos voksne ”fra 40 til måske 80 procent”. Det er eksempler som dette, der viser, at regionen har forskere på internationalt niveau.

Hvad enten man har brug for en kørestol, eller har svært ved at høre eller se, eller lider af andre handicap, så har Region Hovedstaden en lang række tilbud, der kan hjælpe til at gøre hverdagen så god som muligt.

Region Hovedstaden bruger ofte nye metoder, når vi rydder efter forurening. Miljøsagsbehandleren Peder Johansen fortæller om en metode, hvor man putter bakterie i den forurenede jord, som så nedbryder forureningen.

Der skal ske en væsentlig forbedring af den offentlige transport. Regionen og en række af kommunerne i regionen peger på, at der skal ske en udbygning af metro og S-tog. Og det er besluttet, at der skal laves en letbane langs Ring 3. Også gode flyforbindelser og en sammenhængende trafikplan i Region Hovedstaden står højt på listen for at sikre områdets fortsatte udvikling.

Regionen ledes af 41 folkevalgte politikere, som er på valg hver 4. år. Regionsgården ligger i Hillerød, hvor en stor del af den centrale administration holder til.

Region Hovedstaden støtter både bioteknologi, turisme og erhvervskongresser for at skabe vækst og udvikling. Alt sammen for at styrke regionen som en international metropol og et godt sted at bo.


Borgerne​​ med på råd

(01:59 min)

Videoen fortæller, at de folkevalgte politikere i regionsrådet træffer de overordnede beslutninger i regionen. Og at beslutningerne ofte bliver truffet efter, at borgerne er blevet hørt.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) fortæller, regionen fx inviterer borgerne med til at høre mere og fortælle om deres ønsker, når der skal bygges nye hospitaler.

Hun fortæller også, at der er åbent hus-dage på hospitalerne, og at regionen er på Facebook og Twitter, hvor mange borgere er i dagligdagen.

Regionsgården ligger i Hillerød, hvor en del af den centrale administration holder til, og hvor der bliver holdt møder i regionsrådet. Det er i regionsrådet, regionens 41 politikere sidder. De er på valg hver 4. år. I spidsen for rådet – og regionen – sidder regionsrådsformanden.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) fortæller, at regionsrådsformanden sikrer, at der bliver truffet politiske beslutninger, fx til nye hospitaler eller flere penge til psykiatrien.

Formanden er også regionens ansigt udadtil, når regionen tager ud i verden og samarbejder med andre. Og borgerne kan bede om træffetid og mødes med formanden til møder,

Alle kan komme og overvære regionsrådsmøderne i Hillerød – eller se dem på nettet hjemmefra. Møderne transmitteres nemlig direkte på regionens hjemmeside og vises på TV2 Lorry.


Landets​​ største sundhedsvæsen

(02:30 min)​​

Videoen fortæller, at sundhed er regionens største opgave. Med flere end 12.000 sengepladser er regionen landets største sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen man hele tiden forsøger at gøre bedre. Blandt andet ved at samle og udbygge behandlingen på store, højtspecialiserede hospitaler.

Med 6-7 minutter er Region Hovedstaden det sted i landet, hvor man er hurtigst fremme, når man ringer 1-1-2.

Regionens vagtcentral i Ballerup styrer samtlige akutudrykninger og sygetransporter i regionen.

Direktør i Akutberedskabet, Freddy Lippert, fortæller, at der sidder erfarne læger, sygeplejersker og paramedicinere klar døgnet rundt for at kunne hjælpe borgerne ved akut sygdom eller tilskadekomst.
Patienterne bringes til en af regionens 5 akutmodtagelser i Hvidovre, Herlev, Bispebjerg, Hillerød eller Bornholm.

Er situationen særlig alvorlig, står eksperterne på Rigshospitalets Traumecenter klar.

Hvis du bliver syg udenfor din læges åbningstid, kan du ringe til Akuttelefonen 1813. Den er bemandet med erfarne læger og sygeplejersker døgnet rundt. Her kan du få et sundhedsfagligt råd eller blive henvist til en akutmodtagelse eller akutklinik, hvis det er noget, der skal ses på med det samme.

1813-personalet arbejder side og side med 1-1-2.

Men i den normale konsultationstid er det den praktiserende læge, der står parat. De praktiserende læger er klædt godt på til at tage sig af småskader. 

10 % af de besøgende hos de praktiserende læger bliver henvist til videre behandling på hospitalet. Det er også den praktiserende læge, der sørger for, at man kommer videre, hvis det er sjælen, det gør ondt i. 

Haster det, kan man henvende sig til vagtlægen eller en af de psykiatriske akutmodtagelser.

Unge eller yngre kan blive tilknyttet de særlige OPUS-teams, når de skal støttes tilbage til en normal tilværelse.


Lettere da​​gligdag for handicappede​​​ 

​(02:00 min)


Videoen fortæller, at hvad enten man har brug for en kørestol, eller har svært ved at høre eller se, eller lider af andre handicap, så har Region Hovedstaden en lang række tilbud, der kan hjælpe til at gøre hverdagen så god som muligt.

På Kommunikationscentret i Hellerup kan fx syns- og hørehandicappede eller hjerneskadede få vejledning om hjælpemidler.

Souschef Karen Ellermann fortæller, at centret kan tilbyde specialundervisning eller hjælpemidler i samarbejde med kommunerne.

Nawjin Ahmad er beboer på bo- og aktivitetscentret Jonstrupvang og er kørestolsbruger. Han laver styrketræning sammen med en medarbejder og fortæller, at han kommer i bedre humør og får bedre viljestyrke, når han træner. 

Forstander Kim Norup Frederiksen fremhæver, at beboerne selv skal gøre så meget, som de kan. 


Ryd​​der op efter fortidens synder 

(01:56 min.)

Videoen fortæller, at Region Hovedstaden ofte bruger nye metoder, når vi rydder efter forurening. Miljøsagsbehandleren Peder Johansen fortæller om en metode, hvor man putter bakterie i den forurenede jord, som så nedbryder forureningen.

Denne metode er økonomisk fordelagtig, miljørigtig, larmer relativt lidt og tager kun 2 måneder, mens en afværgeoppumpning kan køre i 70 år. 

Det er regionens ansvar, at der bliver ryddet op efter gamle forureninger. Særligt vigtigt er det, hvis mennesker eller grundvand kan være i fare. 

Regionen sørger løbende for at registrere de forurenede områder. Men da oprydningerne koster store millionbeløb er det nødvendigt at prioritere.Det skal være​ nemt at komme frem og tilbage 

(01:41 min.)

Videoen fortæller, at det skal være nemt for borgerne at komme rundt mellem hjem, arbejdsplads og fritidsaktiviteter.

Det skal være nemt at komme ind og ud af regionen, og der skal ske en væsentlig forbedring af den offentlige transport.

Regionen og en række af kommunerne i regionen peger på, at der skal ske en udbygning af metro og S-tog. Og det er besluttet, at der skal laves en letbane langs Ring 3 fra Ishøj til Lyngby.

Bedre trafikforbindelser er også vigtige for, at regionen kan klare sig i konkurrencen med andre europæiske storbyer. Forbindelserne til og fra udlandet skal være i top for at tiltrække internationale investeringer, turisme og videnarbejdere.

Regionen arbejder på flere flyforbindelser fra Københavns Lufthavn til destinationer, som er vigtige for dansk erhvervsliv og turismen.

Med en fast Femernforbindelse bliver Region Hovedstaden knudepunkt mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Regionen er derfor indstillet på at koble sig på de europæiske højhastighedstog. 

Og så skal en motorvejsforbindelse mellem Femern, Høje Taastrup og Helsingør bane vej for en ny fast Øresundsforbindelse mellem Helsingør og Helsinborg.

Der skal være flere cyklister og bedre forhold for cyklisterne, fx i form af supercykelstier.

Region Hovedstaden er også i front, når det gælder udvikling af miljøvenlig transport. Regionen medvirker i test elbiler og bruger elbiler i den daglige transport. Og der er ladestandere på alle regionens hospitaler.


Forskning ​
i topklasse​

(01​:57 min)

Videoen fortæller, at behandling på et hospital i Region Hovedstaden ofte er et resultat af den nyeste forskning. 

Region Hovedstaden er hjemsted for forskningsmiljøer på højt internationalt niveau, som er med til at skabe nye og banebrydende behandlinger.

Professor Kjeld Schmiegelow fra BørneUngeKlikikken på Rigshospitalet fortæller, at det fx er et mål at løfte helbredelsesraterne for børnelæukemi hos voksne ”fra 40 til måske 80 procent”. 

En fordel ved forskning på et hospital er, at det sker tæt på klinikkerne og ofte med inddragelse af patienter.

Parkinsonpatient Steffen Stello deltager i et forskningsprojekt. Han håber, det fører til øget viden om Parkinson og behandling af sygdommen.

Hvert år uddeler regionen prisen Global Excellence for at hædre banebrydende forskningsresultater. Forskningschef og professor dr. med. Hartvig Siebner fra Amager og Hvidovre Hospital er glad for, at regionen på den måde anerkender og fejrer forskningen.

Regionen har også forskningssamarbejder udenfor Danmark, fx med Region Skåne. Det bliver gjort synligt ved hjælp af den fælles pris, Öresund Award.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp (A) udtaler, at regionen gerne vil have flere til at ”tænke ud af boksen”, så patienterne kan få den bedst mulige behandling.

Regionens arbejde med FN's verdensmål

(04:34 min)

I videoen fortæller regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen om Region Hovedstadens fokus på FN´s Verdensmål:

Der er sat ambitiøse mål for den grønne omstilling, og Region Hovedstaden er med til at gøre en forskel. 

“Bæredygtige byer og lokalsamfund” er et af de verdensmål, vi har særligt i fokus. Vi vil være med til at sikre vores grundvand, så vi også i fremtiden har rent vand i hanerne. Vi vil gøre dette med miljø- og klimavenlige oprensningsmetoder. 

Vores kollektive trafik skal være grøn. Derfor investerer vi 2 mia. kr. i Hovedstadens Letbane, der samtidig gør det nemt, hurtigt og komfortabelt at rejse på tværs af hovedstadsregionen. 

Vi udfaser diesel-busserne, og sætter el-busser ind frem mod 2030. Vi understøtter tillige omstillingen til el-biler og el-taxa ́er. Vi skal have en meget grønnere Hovedstadsregion, med renere luft. 

Vi samarbejder med kommunerne om at lave flere supercykelstier, så det bliver endnu mere attraktivt at cykle til og fra arbejde - til gavn for både klimaet, trængslen og ikke mindst vores allesammens sundhed og trivsel. 

Vi arbejder desuden målrettet på, at vores region bliver mere klimarobust - vi bliver nødt til at være på forkant med det ændrede klima. Vi skal kunne modstå flere storme og større oversvømmelser. 

Cigaretter er et farligt produkt. Det har store konsekvenser for sundheden. Faktisk vil halvdelen af de, der ryger, dø på grund af røgen fra cigaretter. 

“Sundhed og Trivsel” er et af de verdensmål, vi har særligt fokus på i Region Hovedstaden. 

Hvert år dør 13.600 mennesker i Danmark, fordi de ryger. Røgen udsætter din krop for 7000 forskellige stoffer, og sætter dine lunger og immunforsvar på hårdt arbejde, når du ryger. 

Derfor henviser Region Hovedstaden nu alle de patienter, der ønsker det, til rygestoptilbud. Hvis man ikke ryger, bliver man hurtigere rask. 
Ansatte i Region Hovedstaden må ikke ryge i arbejdstiden, og vi samarbejder med kommunerne om at gøre ungdomsuddannelserne helt røgfri. 

Det er lettere at stoppe, når kollegaer eller klassekammerater ikke ryger i pauserne. 

I dag har 30 ud af regionens 90 ungdomsuddannelser indført røgfri skoletid. Sidste år var det kun 2, så det går allerede stærkt i en sundere retning, og vi skal hele vejen. Vi skal hjælpe de unge til ikke at starte med at ryge. 

Færre skal blive syge på grund af røg. 

 “Ansvarligt forbrug og bæredygtig produktion” er også et af de verdensmål vi har særligt fokus på. 

At drive hospitalerne i Region Hovedstaden med over 40.000 ansatte er rasende ressourcekrævende. Vi har derfor indsatser for bæredygtighed, energieffektiviseringer, mindre madspild og bedre affaldshåndtering. 

I regionens hospitalskøkkener anvendes hovedsageligt økologiske råvarer. Vi serverer sund mad til patienterne, og gavner tillige det miljømæssige aftryk. 

Vi har mange nye tiltag for at reducere CO2 udledningen med 70% i 2025, og for at kunne komme tæt på fossilfrihed i 2030. 

Det er ambitiøse mål, der følger FN ́s verdensmål, og det kræver initiativer. I den kommende tid investerer vi derfor over 1 mia. kr. i fx varme-genvinding og solceller. 

Vi er på vej med et nyt genanvendelsessystem på alle hospitalerne, der skal hjælpe med at få genanvendelsen op på 50% inden for de næste ti år. 

Også på transportsiden er der sket der store forandringer.
Hver gang Region Hovedstadens køber et nyt køretøj, skal det være grønt. 

45% af egne regionens køretøjer er allerede el-, gas- eller hybriddrevne. Vi stiller desuden grønne krav til vores udbudte transportopgaver.


Redaktør