Sundhedsplatformen

Her kan du læse, hvordan du som ny medarbejder bliver introduceret til Sundhedsplatformen.

Introduktion til Sundhedspl​​​atformen

Alle nyansatte (uden forudgående kendskab), som skal dokumentere i Sundhedsplatformen, skal gennemføre regionens uddannelseskoncept – SP Digital intro. Introduktionen kan gennemføres selvstændigt eller i samarbejde med andre nyansatte og giver dermed fleksibilitet til organisering af afdelingens øvrige introduktionsprogram. Det tager ca. 4-6 timer at gennemgå e-læring og øvelser.

Uddannelsestilbuddet består af følgende ​​elementer:

  • E-læring, som introducerer til Sundhedsplatformen og demonstrerer generelle arbejdsgange
  • Et øvehæfte med øvelser, der udføres i SP-træningsmiljøet
  • Kliniknær sidemandsoplæring ved SP-nøgleperson i egen afdeling
  • En generisk pensumliste som støtteværktøj til sidemandsoplæring i afdelingen
  • En certificeringstest

Kliniknær ​oplæring

Den kliniknære og specialespecifikke oplæring tager afsæt i de lokale arbejdsgange i afdelingen og tilrettelægges som sidemandoplæring ved Sundhedsplatformens nøglepersoner i afdelingen.

Certificering

Certificeringstesten er obligatorisk for alle nye medarbejdere uden forhåndskendskab til Sundhedsplatformen og skal være gennemført senest 30 dage efter ansættelse.

Din leder sørger for kursus​tilmelding

Det er din leder, der har ansvar for at tilmelde dig relevante kurser i forhold til din faggruppe og funktion. Dette er også gældende, hvis du tidligere har været ansat i regionen. Her vurderer din leder, om yderligere oplæring er nødvendig for din nye ansættelse eller om den uddannelse du tidligere har fået i Sundhedsplatformen, er tilstrækkelig for den funktion, som du skal varetage i din nye stilling. ​Redaktør