Fleksjob

Fleksjob er en ordning, der giver dig, som har nedsat arbejdsevne, mulighed for at komme i arbejde på individuelt tilpassede vilkår.

​​

Formål med ​fleksjob

Fleksjobbet ska​l gøre dig i stand til at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet på tilpassede vilkår, som du kan klare, fx på nedsat tid eller med andre hensyn.

Betin​gelser for fleksjob

Betingelsen for at blive visiteret til et fleksjob er, at din arbejdsevne er varig og væse​ntlig begrænset, så du ikke er  i stand til at opnå eller fastholde et almindeligt job. Det er jobcenteret i din kommune der vurderer, visiterer og bevilger fleksjob.

Læs mere på borger.dk’s side om fleksjob

Ø​konomi

Du får overenskomst​mæssig løn fra den virksomhed/hospital du ansættes i for din faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer med resten i form af et løntilskud, så du lønnes som fuldtidsansat. I første omgang ansættes man typisk for en 5 årig periode.

Spørgsm​ål til fleksjob?

Kontakt dit jobcenter ved spørgsmål om fleksjob. 

Ha​r du overordnede spørgsmål til fleksjob i Region Hovedstaden, kan du kontakte Center for HR og Uddannelse, Enhed for Forhandling og Vilkår

Redaktør