Når du bliver tilbudt et job

​Herunder kan du læse om ansættelsesproceduren, når du har fået tilbud et job i Region Hovedstaden.

Ansæ​ttelsesvilkår​ene skal på plads

Når du er blevet tilbudt et job på en af Region Hovedstadens arbejdspladser skal dine ansættelsesvilkår – herunder løn - falde på plads. Du kan eventuelt blive bedt om at eftersende dokumentation for anciennitet eller lignende. Herefter modtager du dit ansættelsesbrev fra Region Hovedstaden samt information om, hvor og hvornår du skal starte og nærmere om din introduktion. Og så er du klar til dit nye arbejdsliv.
Læs om din introduktion

Regionen er et ansættelsesområde

Region Hovedstaden er ét ansættelsesområde og det har betydning for dig, der skifter job inden for regionen (uden afbrydelse). Skifter du fra samme type stilling, skal du ikke starte forfra med ny prøvetid. Du beholder også dit opsigelsesvarsel, din anciennitet i forhold til fx fratrædelsesgodtgørelse ligesom, tilgodehavende ferie og omsorgsdage flyttes med fra din gamle til din nye arbejdsplads.

Læs mere om Region Hovedstaden som arbejdsplads

Redaktør