Regionens politikker

Region Hovedstaden har en række politikker som gælder for hele regionen.   

Hospitalsplan og handlingsplan for verdensmål

Region Hovedstaden har bl.a. en Hospitalsplan 2025 og en Handlingsplan for FN´s verdensmål

Rygepolitik

Fordi Region Hovedstaden arbejder med at fremme sundhed, har vi besluttet at være en røgfri arbejdsplads, og derfor er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden.

Se alle politikkerne

Regionens politikker og strategier (regionh.dk)

Planer fra regionen (regionh.dk)

Redaktør