Tavshedspligt

​Som offentligt ansat har du tavshedspligt i forhold til patienters, borgeres eller en offentlig virksomheds fortrolige oplysninger.

​Hvad betyder tavshedspligt?

Når en oplysning er fortrolig, har du som offentligt ansat tavshedspligt. Tavshedspligten beskytter både personlige og offentlige interesser og kræver fuld fortrolighed af dig som offentligt ansat eller sundhedsperson. Tavshedspligten omfatter den viden du får om patientens, borgerens eller den offentlige virksomheds anliggender i forbindelse med dit arbejde. Det kunne fx være viden om patientens eller borgerens diagnose, misbrug, økonomiske forhold eller sociale problemer.

Hvornår gælder ta​vshedspligten?

Når en oplysning er fortrolig, betyder det, at der gælder begrænsninger i adgangen til at videregive den pågældende oplysning. Tavshedspligten gælder fx også for patientens nærmeste pårørende. Patienten skal give samtykke, før du må videregive personlige oplysninger om patienten. Din tavshedspligt gælder både under og efter din ansættelse i det offentlige.

 Læs mere om tavshedspligt i pjecen God adfærd i det offentlige 

Læs mere i lovgivningenRedaktør