​​​​​

Kursus i defusing

​Lær, hvordan du kan afholde defusingsamtaler med dine kolleger efter alvorlige hændelser, og vær med til at opretholde patientsikkerheden og den mentale sundhed for dig selv og dine kolleger. Kurset afholdes som gruppeforløb.​

​Når tingene ikke går som forventet

Som sundhedsprofessionel arbejder du ofte med komplekse, livstruende eller akutte hændelser. Din indsats kan være udfordret af kompleksiteten, alvorsgraden, tids- og ressourceknaphed, og der kan være mange følelser på spil både hos personalet, patienterne og de pårørende.

Det er ikke altid tingene går som forventet og nogle gange står patienten ikke til at redde, selvom alle har gjort det bedste de kan.

Alvorlige hændelser påvirker både faglig og personligt

Når alvorlige hændelser sker, kan det ramme dig på din faglige selvforståelse og aktivere din personlige sårbarhed.

Hvis et patientforløb minder dig om et voldsomt patientforløb, du tidligere har oplevet, eller det vækker en genkendelighed i forhold til dine egne nære relationer, vil det også kunne aktivere din personlige sårbarhed og påvirke din mentale sundhed.

Brug defusing til at håndtere reaktioner

Defusing kan hjælpe dig og dine kollegaer til at håndtere jeres reaktioner, når I påvirkes af alvorlige hændelser på arbejdet. På den måde kan defusing være med til at understøtte jeres mentale sundhed og forebygge alvorlige belastningsreaktioner.

Få redskaberne til at afholde defusingsamtaler

Kurset i defusing klæder dig på til at håndtere følelsesmæssige reaktioner efter en alvorlig hændelse med empati, viden og effektive samtaleteknikker.

 Du får viden om:

  • belastningsfaktorer i den kliniske hverdag, og hvordan de kan påvirke din mentale sundhed og patientsikkerheden

  • hvad du skal være opmærksom på hos dig selv og dine kolleger efter alvorlige hændelser

  • defusing som metode

  • Second Victim og hvordan kollegastøtte og defusing kan hjælpe på dette

  • forskellen på defusing med enkeltpersoner og defusing med flere kolleger.

Derudover bliver du trænet i de samtaleteknikker, der anvendes i en defusingsamtale, og du får inputs til, hvordan du selv kan bruge defusing i hverdagen, og hvordan I kan arbejde videre med det i afdelingen som helhed.​

Målgruppe

Kurset er for alle ansatte i Region Hovedstaden.

Indhold

Undervisningen veksler mellem oplæg, fælles drøftelser, træningsøvelser og refleksion.

Du får relevant viden om krisereaktioner og belastningspsykologi. Undervisningen er koblet op på din praksis og har fokus på, hvordan du kan arbejde videre med defusing tilbage i den kliniske hverdag.

Form

Vi designer kurset i defusing i samarbejde med dig og din arbejdsplads med afsæt i netop jeres eksisterende praksis og kultur.

Vi anbefaler, at I er et hold på mellem 10 og 14 deltagere.

Pris

Vi aftaler prisen ud fra kursets form og indhold.

Sted

Kurset kan enten afholdes på jeres arbejdsplads eller på CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation på Herlev Hospital.​​


Tilmelding

Vi tilrettelæggerkurset på baggrund af jeres behov.

Kontakt os for at tilmelde dig og dine kolleger kurset

Relaterede uddannelser og kurser

Læs mere om E-læringskurset i forbedringsmodellen

Læs mere om læringsforløbet i facilitering af interprofessionel læring og samarbejde

Redaktør