​​​

Kursus i sundhedspædagogiske metoder til undervisning i sygdomsmestring

​Lær at tilrettelægge et involverende undervisningsforløb for patienter og borgere med kronisk sygdom. Kurset Sundhedspædagogik for patientundervisere giver dig metoderne til at få patienter og borgere til at tage aktiv del i deres forløb.

​Få vigtige kompetencer til at støtte en stigende patientgruppe

Ifølge Sundhedsministeriet lever flere og flere danskere med en kronisk sygdom som fx diabetes, KOL, leddegigt eller astma. På kurset får du redskaber og metoder til at vejlede og undervise disse patienter og borgere. ​

Hjælp patienter og b​orgere til at mestre deres sygdom eller tilstand 

Når du underviser patienter og borgere med kroniske sygdomme eller tilstande, ved du, hvor vigtigt det er, at de føler sig involveret og deltager aktivt. Sundhedsfremme, forebyggelse og en forbedret livskvalitet afhænger af, hvor gode de er til at mestre deres sygdom eller tilstand.  

Kurset løfter dine kompetencer som underviser og giver dig viden og redskaber til at designe et undervisningsforløb i sygdomsmestring. På den måde kan du hjælpe patienter og borgere til at føle sig involveret i undervisningen og tage aktiv del i forløbet. Et af de redskaber, du lærer på kurset, er at formidle viden om patientens eller borgerens sygdom eller tilstand, så det matcher deres individuelle situation. ​

Få mere ud af samarbejdet med andre faggrupper

Mennesker med kronisk sygdom har ofte forløb, der går på tværs af sektorer og sundhedsfaglige specialer.  På kurset møder du andre sundhedsprofessionelle, der arbejder med kronisk syge patienter og borgere. I forløbet udveksler I erfaringer og får et indblik i, hvordan andre faggrupper arbejder, det er med til at styrke jeres tværgående samarbejde.  

Målgruppe

Kurset er til sundhedsprofessionelle, der arbejder med patienter og borgere med kroniske sygdomme som fx: 

  • KOL
  • Kræft
  • Diabetes 
  • Hjerte-kar-sygdomme 
  • Lænde-ryg-lidelser.

Kursets form og indhold

Kurset er en blanding af teoretiske oplæg, øvelser og inddragelse af dine egne erfaringer fra hverdagen. 

Temaer for de teoretiske oplæg:  

  • Sundhedspædagogiske begreber og metoder
  • Læring og didaktik
  • Dialogorienteret kommunikation
  • Læring på baggrund af patientfortællinger 
  • Feedback.

Vi arbejder med praktiske eksempler på undervisningsmetoder og øvelser, som du kan overføre til din egen undervisningspraksis.

Kursets varighed

3 dage samt forberedelse og opfølgning. 

Pris 

Kurset er uden deltagergebyr for ansatte på hospitaler, i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden.

Kurset koster 3.000 kr. for ansatte fra kommuner og almen praksis uden for Region Hovedstaden samt ansatte i andre regioner. 

Sted

Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 10B
2900 Hellerup

Læs mere om uddannelsen

Læs flere detaljer om uddannelsen på Kursusportalen​


​​​Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.

Tilmelding for ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden

Tilmeld​​​ dig kurset på Kursusportalen ​

Tilmelding for ansatte i kommuner, almen praksis eller andre regioner

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen​

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset om sundhedspædagogik og etniske minoriteter​

Læs om uddannelsen i dialogmetoden Guidet Egen-Beslutning ​

Læs om gruppeforløbet om eksistentielle samtaler i sundhedsvæsenet​

Redaktør