​​​​​​​​

Kursus i sundhedspædagogik og etniske minoriteter

​Lær, hvordan du møder patienter og borgere med anden etnisk baggrund end dansk gennem god kontakt og dialog.

Andre sundhedsopfattelser og sproglige barrerier kan skabe udfordringer i mødet med sundhedsvæsenet 

Indvandrere og flygtninge kan have sund​hedsopfattelser, der er anderledes end dem, du har som sundhedsprofessionel i Danmark. Oveni det kender de måske ikke det danske sundhedssystem, og de kan have dårlige eller ingen danskkundskaber.  

De forskellige sundhedsopfattelser sammen med de sproglige barrierer, kan give anledning til misforståelser og frustration i mødet mellem sundhedsprofessionelle og patienter, borgere og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk. 


"Borgere med etnisk minoritetsbaggrund har andre forudsætninger for at tilgå sundhedsvæsenet end borgere, der er født i Danmark."​
Marie Louis​e Nørredam,  
professor og forskningsleder,
Forsknin​gscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, Københavns Universitet​

​​H​​vorfor er der brug  for et kursus om sundhedspædagogik og etniske minoriteter?

Der er brug for kurser om patienter med etnisk minoritetsbaggrund, fordi vi i dag har en meget mere divers​ befolkning i Danmark lige fra folk med flygtningebaggrund til turister og arbejdsmigranter fra Østeuropa. Derfor skal sundhedsprofessionelle​ være rustet til at tage imod patienter med meget forskellige sociokulturelle baggrunde. ​

Hvorfor skal sundhedsprofessionelle lære noget om etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet?

Det skal de, fordi borgere med etnisk minoritetsbaggrund har andre forudsætninger for at tilgå sundhedsvæsenet end de borgere, der er født i Danmark. 

Der kan være barrierer i form af manglende viden om sundhedsvæsenets organisering, anderledes forståelser af krop, sygdom og de sundhedsprofessionelles rolle. Og så kan sproget være en kæmpe barriere for, at patienten kan forklare deres problem ordentligt, så de sundhedsprofessionelle forstår det. Til sidst er der en række oplevelser og risikofaktorer i forbindelse med migration og integration, der kan betyde noget for sundhed og sygdom på længere sigt.​

Hvorfor skal sundhedsprofessionelle prioritere kurset om sundhedspædagogik og etniske minoriteter i en travl hverdag?

Kurset giver en større forståelse af diversitet blandet deres patienter. Det handler specifikt om viden om patienter med etnisk minoritets baggrund, men at forstå, rumme og håndtere mangfoldighed som sådan, er en vigtig del af arbejdet som sundhedsprofessionel.​​

Hvordan skaber den viden, man får på kurset, værdi for patienten?

Kurset gør den sundhedsprofessionelle bedre rustet til at møde mangfoldighed og til at forstå den enkelte patient,  så de bliver endnu bedre forstået, set og hørt. Og dermed også får en bedre behandling.​

Hvordan skaber den viden, man får på kurset, værdi for afdelingen?

Afdelingerne får medarbejdere som bliver bedre til at håndtere mødet med patienter med forskellig baggrund. Det er mange sundhedsprofessionelle vant til og gode til, men det kan give yderligere viden og forståelse af en særlig gruppe.

Når fagligheden øges betyder det også endnu bedre behandling. 

Sommetider kan patienter med etnisk minoritetsbaggrund give udfordringer for personalet, det kan tage længere tid i hverdagen. Det skulle de gerne blive bedre til at håndtere med kurset. ​​

Hvilke aha-oplevelser kan man få på kurset?

Forhåbentligt kan man få flere aha-oplevelser og overraskende viden. Bl.a. i forhold til at blive mere opmærksom på sin egen adfærd og forforståelse som sundhedsprofessionel. Den glemmer vi sommetider.​

Kan du give nogle gode råde til, hvordan man som sundhedsprofessionel kan være med til at sørge for at etniske minoriteter får et lettere møde med sundhedsvæsenet? 

Det lyder banalt. Men det er vigtigt at lytte og være åben og fordomsfri i mødet. 

Hvis man kan mærke irritation eller fordomme, skal man prøve at tænke over dem, så de ikke lever videre som (u)bevidste stereotypier. Og det er vigtigt at vide, at mødet må og skal tage længere tid, hvis der er sprogbarrierer. Selv hvis der er tolk, som kan hjælpe, skal alting siges to gange. ​​


​Hjælp patienter og borgere med etniske minoritetsbaggrunde til et bedre møde med de​t danske sundhedsvæsen

På kurset får du en vigtig viden om en særlig borger- og patientgruppe, som vil gavne både dem og dig i jeres samarbejde.

Du får en øget forståelse for deres situation, og du lærer, hvordan du med forskellige pædagogiske virkemidler kan gøre deres m​øde med det danske sundhedsvæsen lettere. ​

Tag en kollega med, og få en sparringspartner 

Vi anbefaler, at du tager kurset sammen med en kollega. Så I kan sparre med hinanden og inddrage jeres fælles erfaringer og oplevelser fra hverdagen både under og efter kurset. 


​Målgruppe

Kurset er til dig, der er sundhedsprofessionel med kontakt til patienter eller borgere med anden etnisk baggrund end dansk på hospitaler, i kommuner eller i almen praksis.

For at få mest ud af kurset, anbefaler vi, at du først har taget et grundlæggende kursus i sundhedspædagogik. Fx 

Kursus i sundhedspædagogiske metoder til undervisning i sygdomsmestring​ 

Hvis du ikke har taget et grundlæggende kursus, sender vi dig noget supplerende litteratur, som du skal læse inden kurset i sundhedspædagogik og etniske​ minoriteter. 

Kursets indhold

På kurset ser vi på nogle af de udfordringer, der kan opstå i kulturmødet mellem sundhedspersonale og etniske minoriteter.

Kurset har forskellige temaer fx:

  • Kultur og kulturel forforståelse
  • Forskellige sårbarheder, sundhedsopfattelser og religionsopfattelser
  • Tolkning
  • Interkulturel kommunikation.

Undervisningen vil være en blanding af oplæg, diskussioner og eksempler fra hverdagen. 

Kursets varighed

2 dages undervisning fordelt over en periode på 3-4 uger. 

Pris 

Kurset er uden deltagergebyr for ansatte på hospitaler, i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden.

Kurset koster 1500 kr. for ansatte fra kommuner og almen praksis uden for Region Hovedstaden samt ansatte i andre regioner. 

Sted

Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 10B
2900 Hellerup  

Læs mere om kurset

Læs flere detaljer om kurset på Kursusportalen 


Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursus​beskrivelsen.

Tilmelding for ansatte p hospitaler i Region Hovedstaden


Tilmelding for ansatte i kommuner, almen praksis eller andre regioner

Relaterede uddannelser og kurserRedaktør