​​​

Forbedringsuddannelsen

​Skab konkrete forbedringer i hverdagen, og få kompetencer til at arbejde med nye forbedringer fremover. Med forbedringsuddannelsen bidrager du til, at din afdeling kommer i gang med at arbejde systematisk med løbende forbedringer som en metode til udvikling af driften.

​Forbedringer og udvikling i en travl hverdag

Udviklingsprojekter er ofte det første, der ryger i en travl hverdag. Det bliver nedprioriteret i forhold til daglig drift, også selvom alle er enige om, at en investering i at udvikle og forbedre praksis er en fordel på lang sigt.

Med forbedringsuddannelsen kan du få redskaberne til at skabe små forandringer i hverdagen, uden at det går ud over de daglige opgaver.

Tag uddannelsen sammen med dine kolleger eller dine samarbejdspartnere

Vi anbefaler, at du tager uddannelsen sammen med en eller flere kolleger eller eventuelt sammen med dine samarbejdspartnere – gerne på tværs af sektorer og fag. På den måde kan I sparre med hinanden og inddrage jeres fælles erfaringer og oplevelser fra hverdagen. 

​​Du kan ko​​mme i gang med forbedringerne med det samme

Forbedringsuddannelsen er en metodeuddannelsen, der klæder dig på til at arbejde med forbedringen i praksis – lige fra den første dag.

På uddannelsen skal du medbringe en forbedringsindsats fra hverdagen, som du og dine kolleger kan arbejde med.

Forbedringen skal reelt gavne patienterne eller borgene, være efterspurgt af din ledelse og bidrage til afdelingens mål. En velegnet forbedringsindsats er knyttet til driften – den forbedrer altså en eksisterende arbejdsgang. Den må godt være ambitiøs, men endnu vigtigere er, at den er realistisk.

Med din aktuelle forbedringsindsats lærer du i praksis, hvordan du og dine kolleger samler data, inddrager andre og afprøver forbedringerne i mikroformat. Din leder får en aktiv rolle i at rammesætte indsatsen og følge jeres fremdrift.​

På uddannelsen lærer du at arbejde systematisk med forbedringsmodellen.

Forbedringsmodellen beskæftiger sig med:

  • Mål: Hvad ønsker vi at opnå? 
  • Målinger: Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?  
  • Forandringstiltag: Hvilke forandringer kan skabe forbedringer? 
                                                       

Nye idéer udvikles, og de små forandringer afprøves systematisk ved hjælp af Plan-Do-Study-Act-cirklen. Forbedringsmodellen er altså en kombination af de 3 spørgsmål og PDSA-cirklen. ​

​Målgruppe

Uddannelsen er for alle ledere og nøglepersoner, der ønsker at arbejde med forbedringer i praksis på tværs af sektorer, fag og områder. Hvis du har en administrativ funktion, anbefaler vi, at du deltager sammen med en kollega fra en klinik eller et bosted.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen består af 7 dage i form af:

  • ½ dags Kick-off
  • 6 læringstræf
  • ½ dags afsluttende konference.

Uddannelsen er fordelt over en periode på 7 måneder med opstart i efteråret.

Pris 

Uddannelsen koster 9.500 kr. for ansatte i Region Hovedstaden.

Uddannelsen koster 10.500 kr. for øvrige deltagere.​


​Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i uddannelsen. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.​

Tilmelding for ansatte i Region Hovedstaden

Tilmeld dig uddannelsen på Kursusportalen​

Tilmelding for øvrige deltagere

Tilmeld dig uddannelsen på Kursusportalen

Relaterede uddannelser og kurser

Læs mere om E-læringskurset i forbedringsmodellen​

Læs mere om læringsforløbet i faciliteringfacilitering af interprofessionel​interprofessionel læring og samarbejde​

Redaktør