Lyst til Ledelse?

​​​​​​​​​​​​

For dig, der ov​ervejer at blive leder

Går du med tanken om, hvorvidt ledelse er noget for dig? Start med at stille dig selv følgende spørgsmål:

 • hvorfor du vil være leder?
 • hvad der driver dig?
 • hvad gør dig til en god leder, som andre har lyst til at følge?​

Det skal være tydeligt for dig, hvad der motiverer dig ved ledelse, og hvad du kan bidrage med i rollen som leder.

Prøv kræfter med ledels​e i konkrete opgaver

Den bedste vej til ledelse er at​ øve sig i opgaver, der træner og udvikler dig i ledelse - også inden du bliver leder første gang. Du kan begynde din ledel​sesrejse ved at byde dig til, og tale med din leder om din nysgerrighed på ledelse. Aftal fx med din leder, hvilke opgaver du kan få, så du kan udvikle dig og komme tættere på et lederjob.  Nogle eksempler på opgaver, som du kan øve dig i, er:​

 • deltagelse i ansættelsesudvalg
 • oplæring af andre og nye medarbejdere 
 • vagtplanlægning
 • budgetansvar
 • strategi- og forbedringsarbejde
 • tillidsvalgt og arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du allerede er med til at lede en opgave, så kunne udviklingsforløbet  Ledelse af funktioner måske være noget for dig.

Læs mere om udviklingsforløbet Ledelse af funktioner

Disse forløb kan også være relevante for dig med lyst til ledelse:

​Forbedringsuddannelsen (kun adgang for ansatte i regionen)

Projektlederuddannelsen (kun adgang for ansatte i regionen)

Kursus i mentorskab (kun adgang for ansatte i regionen)

Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde​ (kun adgang for ansatte i regionen)

For dig, der ska​​l støtte nye ledertalenter

Det er din opgave, som leder, at have blik for at spotte ledertalenter blandt dine medarbejdere og støtte dem i at udvikle deres potentiale. Sådan sikrer vi, at regionen også har dygtige ledere i fremtiden.

Det betyder at du skal have blik for, om nogle af dine medarbejdere har ønske om og potentiale for ledelse. Hér skal du holde øje med, om medarbejderen har de egenskaber og evner, som kendetegner en god leder. Du kan eksempelvis holde øje med medarbejdere, der har:

 • let ved at overskue og håndtere svære problemer
 • evnen til at tale godt og klart med alle
 • handlekraft og fokus på løsninger
 • en veludviklet strategisk sans
 • anderledes ideer og lyst til at udfordre status quo

På hjemmesiden Lederweb kan du downloade en guide til at udvikle ledertalenter i din afdeling

Gå i dialo​​​g med medarbejderen om ledelsespotentialet

Har du allerede spottet en medarbejder, der har potentiale for ledelse, bør du starte med at gå i dialog med ledertalentet om det potentiale du ser og giv gerne konkrete eksempler på situationer, hvor du har iagttaget medarbejderens ledertalent. Dialogen skal bidrage til, at din medarbejder kan blive afklaret om ledelse er noget for vedkommende.

Du kan med fordel tildele medarbejderen opgaver, som har et ledelseselement med det formål, at medarbejderen får trænet ledelse.

Det er vigtigt at give løbende feedback på, hvordan medarbejderen har løst en ny opgave og at du bakker medarbejderen op, når vedkommende viser lederskab. Du kan bruge regionens Leadership Pipeline, som værktøj til dialogen med medarbejderen om, hvad det indebærer at være leder i Region Hovedstaden.

Læs mere om Leadership Pipeline - Fokus & Sammenhæng i ledelseskæden (intern side kun for regionens ansatte)

​​

 Kontakt

Vil du vide mere om Region Hovedstadens ​ledelsesudvikling eller udvikling af ledertalenter, kan du tage k​ontakt til din lokale koordinator:

Find din lokale progra​​mkoordinator

Du kan også kontakte:

​Programleder A​ne Gudmand Persson
Center for HR og Uddannelse.

Redaktør