Ledelse af funktioner

Udviklingsforløbet er for dig, som ikke har formelt personaleansvar, men har ansvar for at koordinere en opgave eller at lede andre fagligt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Varighed: 3:51

​Afdelingslæge Janni Birch og pædagog Hanne Hillebrecht - begge fra Region Hovedstadens Psykiatri - fortæller i videoen om hvordan det er at være leder af en funktion uden personaleansvar. De har som team været afsted på Region Hovedstadens Ledelsesudviklingsforløb "Ledelse af funktioner" sammen, hvilket de fortæller har haft en stor værdi for dem og givet dem et fælles sprog og viden. 


​For dig som er:

​Pris

Varighed

​Form

Medarbejder, der leder uden at have personaleansvar

​5.350,- i 2023 

5 dage over
ca. 3½ måneder

​Fem dage og arbejde derhjemme mellem dagene

Formålet med forløbet

På forløbet "Ledelse af funktioner" bliver du klædt på til at forstå dig selv i din rolle som leder af en funktion. Du bliver mere bevidst om, hvordan d​​u er et stærkt bindeled mellem den formelle ledelse og kolleger og samarbejdspartnere i den daglige drift, og hvordan du er drivende i meningsfulde samarbejder. Forløbet skal også understøtte, at du trives i din rolle.

Dit udbytte af forløbet

Forløbet skal hjælpe dig godt på vej i din udvikling som leder af en funktion, og på forløbet vil du:

  • Få en bedre forståelse af dit mandat og arbejde på at øge dine handlemuligheder
  • Træne konkrete redskaber til fx forandringskommunikation og metoder til håndtering af konflikt og modstand
  • Få dybere indsigt i, hvad det vil sige at være drivende i meningsfulde samarbejder med kerneydelsen i centrum.

​Hvem kan deltage?

For at deltage på for​løbet skal du varetage en rolle, hvor du har ansvaret for en funktion, men uden at have formelt personaleansvar. Du kan fx være koordinator, teamleder, leder i vagten eller tovholder for en tværgående indsats. ​

Du kan sagtens deltage alene​, men det er vores erfaring, at udbyttet bliver større, hvis du deltager sammen med en eller flere kolleger med samme rolle, opgave eller funktion. Spørg evt. en samarbejdspartner om I skal deltage sammen.

Læs mere om forløbet "Ledelse af funktioner" og find link til tilmelding på Kursusportalen (kun adgang for ansatte i regionen)

Der er oprettet særhold af forløbet for forskningsledere med 3-5 års erfaring og uddannelsesansvarlige overlæger.

Læs mere om  holdet for forskningsledere med 3-5 års erfaring  på Kursusportalen (kun adgang for ansatte i regionen)

Læs mere om holdet for uddannelsesansvarlige overlæger på Kursusportalen (kun adgang for ansatte i regionen)

På begge særhold vil temaerne være de samme som på det ordinære "Ledelse af funktioner", men forløbet vil være tilpasset den ledelsesrolle, du varetager som forskningsleder eller uddannelsesansvarlig overlæge. 

Forløbets form og indhold

"Ledelse af funktioner" består af et miks af fremmødedage, onlineaktiviteter samt praktisk træning på din arbejdsplads. Praktisk træning på din arbejdsplads sikre, at du i det daglige bruger nogle af de metoder, begreber og teknikker, som du har tilegnet dig undervejs på forløbet. Du kommer til at arbejde med mindre prøvehandlinger, som du får mulighed for at integrere i dit almindelige arbejde.

På fremmødedagene veksles der mellem aktiviteter i plenum og i mindre læringsgrupper samt individuelt arbejde. På onlinedagen arbejder du med værktøjerne i praksis på din afdeling. ​

Tidsforbrug og forberedelse

Selve forløbet strækker sig over fem undervisnings- og træningsdage over ca. 3½ måned. Inden første fremmødedag skal du deltage i en online forsamtale med en af de interne undervisere. Forsamtalen foregår i grupper og varer 1 time.

Som led i forløbet forventes det, at du løbende kan afsætte tid til at gennemføre uge-aktiviteter, fx se en kort film, læse en artikel, høre en podcast eller lave en mindre opgave. Uge-aktiviteterne forventes at tage ca. ½ time at gennemføre.

Derudover skal du og din leder skal sætte tid af til sparring både før, under og efter selve forløbet af ca. ½ time per gang. 

Tilmeldi​​​ng

Du skal tilmelde dig via din lokale programkoordinator. Tilmeldingen skal være aftalt med din nærmeste leder. ​

Find din lokale programkoordinator her

Interne undervisere


Charlotte Topp, Ledelses- og organisationskonsulent, 
Ledelse og Organisation (CHRU)Henriette Holscher, Ledelse- og organisationskonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)Karen Poder Petersen, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)Line Moeslund Peyk, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)
Lise Duckert Hansen, Ledelseskonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)Martha Borup Rosenkrands, Konsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)Oline Marie Ortvad Hiul, Specialkonsulent
Direktionssekretariatet (AHH)Peter Bentsen, Centerchef 
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, (BFH)Marianne Sjølin Frederiksen, Cheflæge 
Børne- og Ungemodtagelsen, (HGH)


Eksterne undervisere


Christina Herson, Implement
Klaus Harries, Mobilize
Lotte Lykkegaard Laursen, MobilizeSøren Barlebo Rasmussen, Mobilize​

 Kontakt

​Spørgsmål om indholdet?

Alm. hold og hold for UAO

Chefkonsulent Henriette Holscher på telefon: 38669629 eller mail henriette.holscher@regionh.dk

Hold om forskningsledelse

Chefkonsulent Karen Poder på telefon 38669925 eller mail karen.poder.pedersen@regionh.dk

Spørgsmål om tilmelding?

Ved spørgsmål om tilmelding, skal du kontakte din lokale programkoordinator

Find din lokale programkoordinator her

 Datoer

På årsbasis vil der være:

  • ​4-6 almindelige hold  
  • 1 hold for forskningsledere
  • 1 hold for uddannelsesansvarlige overlæger (UAO)

Find datoerne for holdene i Kursusportalen (Kun for RegionH-ansatte. Log ind med dit RegionH-brugernavn)

Redaktør