​​

Hvordan bliver man farmakonomelev på et sygehusapotek?

​Så skal du i praktik på både et privatapotek og et sygehusapotek. Kombinationsordningen gør det mulig for dig at fordele din praktikperiode på både Sønderbro Apotek (privatapotek) og Region Hovedstadens Apotek (sygehusapotek). 

1. Lav 2 motiverede ansøgninger inden 1. juni

Du skal skrive en motiverede ansøgninger til hvert praktiksted - en til Region Hovedstadens Apotek og en til Sønderbro Apotek. 

Gå til Sønderbro Apoteks hjemmeside


Ansøgningsfristen til Region Hovedstadens Apotek er 1. juni.

2. Husk at målrette dine ansøgninger

Når du skriver din ansøgning til Region Hovedstadens Apotek, skal du skrive, hvorfor du er interesseret i at komme i praktik på et sygehusapotek. Ansøgningen skal være på højst en A-4 side. 

I udvælgelsen lægger vi vægt på:

  • Din motivation for at komme i praktik på et sygehusapotek

3. Send dit CV og eksamensbevis 

Ud over din ansøgning skal du også sende dit CV og dit eksamensbevis til begge praktiksteder.

4. Husk at læse korrektur på din ansøgning og CV

Vi anbefaler, at du får en god ven, en studiekammerat eller et familiemedlem til at læse din ansøgning og CV igennem, inden du sender dem. Der kan være mange om buddet, og det kan være marginaler, der afgør, hvad der adskiller dig fra de andre kandidater.

5. Et godt gennemsnit vægter højt

Det er ikke et krav, men vi anbefaler – i tråd med Pharmakon – at du mindst har et eksamenssnit på 4.

6. Send din ansøgning, CV og eksamenspapirer sikkert 

For at Region Hovedstadens Apotek kan behandle dine personfølsomme oplysninger sikkert, fx hvis dit cpr-nr. fremgår af dine papirer, er det vigtigt, at du benyttet linket til sikker post:

Har du generelle spørgsmål til dit praktikophold på Region Hovedstadens Apotek, kan du skrive til den uddannelsesansvarlige på Region Hovedstadens Apotek:

Skriv til den uddannelses​ansvarlige (send ikke følsomme og fortrolige oplysninger)​​


Hvad laver man som farmakonomelev på et sygehusapotek?

Som farmakonomelev på vores sygehusapotek skal du i løbet af din praktikperiode blandt andet: 

  • Deltage i produktion af lægemidler
  • Håndtere og distribuere medicinbestillinger til Regionen Hovedstadens hospitaler, Grønland og Færøerne
  • Hjælpe forskellige hospitalsafdelinger med bestilling af medicin
  • Være med til at rådgive læger, sygeplejersker og farmakonomer om lægemidler.
  • Medicinmanagement.

Region Hovedstadens Apotek er fordelt på mange adresser i Region Hovedstaden, og det betyder, at du vil komme meget rundt.

Farmakonom betyder ”lægemiddelkyndig”, og denne kyndighed kan du få som farmakonomelev på Region Hovedstadens Apotek.

Hvert år forventer vi at ansætte ca. 6 farmakonomelever på Region Hovedstadens Apotek.

Hvad er kombinationsordningen for studerende, der læser til farmakonom?

Kombinationsordningen gør det muligt for farmakonomstuderende at fordele deres samlede praktikperiode mellem et privatapotek og et sygehusapotek. 

Region Hovedstadens Apotek samarbejder med Sønderbro Apotek på Amager om at tage elever i praktik og dermed uddanne de studerende til farmakonomer.

Skoleophold og eksamener er de samme på kombinationsordningen og foregår på samme måde som uddannelsen, der udelukkende finder sted på privatapotek. 

Vil du vide mere?

Læs mere om farmakonomuddannelsen ved at gå til farmakonomuddannelsen.dk


Læs om andre farmakonomelevers oplevelse på Region Hovedstadens Apotek
Redaktør