​​

Farmaceutstuderende

​Hvis du er interesseret i at bruge din udstationering på Region Hovedstadens Apotek, skal du sende os en ansøgning. 

Send din ansøgning til rikke.simonsen@regionh.dk, hvor du beskriver dine tanker om formålet og udbyttet med udstationeringen. 

Udbyttet skal beskrives med baggrund i de farmaceutisk relevante opgaver, vi tilbyder indenfor områderne:

  • Logistik
  • Produktion af lægemidler
  • Klinisk Farmaceutisk Service

Du læse mere om områderne under Om Apoteket.

Udstationeringens 1. og 3. uge, forberedelse og afrapportering, skal foregå på eget primærapotek. Materiale til forberedelse udsendes fra det tildelte udstationeringssted.

Vi har mulighed for i alt at modtage 25 -30 hold fordelt på Region Hovedstadens apoteksenheder. Du kan finde et kort over enhederne under Kontakt.

I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på følgende:

  • At der søges i hold af to.
  • At den faglige argumentation i ansøgningen er solid.
  • At du kommer fra et privatapotek i eller i nærheden af Region Hovedstaden.
  • At du har beskrevet hvilket område, du er interesseret i at få udstationering i. (OBS der er begrænsede pladser indenfor de enkelte områder. Apoteket fordeler efter bedste evne og dit ønske, men er området fyldt, kan du blive tildelt udstationeringsplads i et andet område)

Ansøgningen skal sendes senest 1. marts 2015 på rikke.simonsen@regionh.dk. Mærk mailen med emne: "Stud.Pharm-ansøgning om 1 uges studieophold" .

Alle ansøgninger vil blive behandlet, og fordelingen af pladser vil finde sted herefter. 
Henvendelser om udstationering efter 1. marts bliver desværre ikke imødekommet. 

Redaktør