​​Kenneth Aagaard Justesen, laborant på Apoteket, Rigshospitalet.

Mit arbejde er en holdsport

​"Mine kolleger og jeg er sammen om at blande og få medicinen til de rette afdelinger, og selvom vi ofte har travlt, sørger vi for, at sikkerheden er i top," fortæller laborant Kenneth.

Arbejdet er sikkert for patienterne og for os

Som laborant på Rigshospitalet arbejder jeg med at blande medicin, cytostatika og antistoffer, som bruges ved kræftbehandling til patienter. Medicinen som jeg producerer, leveres i infusionsposer, sprøjter og pumper, som plejepersonalet giver til patienterne. Jeg blander 60 forskellige præparater, hvilket foregår i en såkaldt LAF-bænk. 

Af hensyn til arbejdsmiljøet i produktionen og mit helbred arbejder jeg kun en ½ time ved hver funktion for at undgå at sidde i en fastlåst position for længe ad gangen, og jeg laver forskellige øvelser indimellem for at forebygge skader. Det er nogle giftige sager, jeg blander, så jeg har tre lag tøj og to sæt handsker på af sikkerhedsmæssige årsager. Hvert kvarter skifter jeg yderhandske af hensyn til hygiejnen og sikkerheden som overholdes. 

Der er partikelmålere i LAF-bænkene, som måler, om der kommer partikler i medicinen, og en lampe lyser rødt, hvis der er målt partikler. I disse tilfælde kasserer jeg blandingen med det samme. Det er vigtigt for patienternes og plejepersonalets sikkerhed.

Vi opnår sikkerhed ved at dokumentere og teste vores arbejdsmetoder

I min afdeling har vi en robot, der hjælper med at forberede og blande medicinen, og mit arbejde kræver en høj grad af koncentration. Når jeg blander medicinen, skal jeg blande ud fra de retningslinjer, der er. Vi overholder mange instrukser, så patientsikkerheden er i orden. Dette gælder også dokumentationen, der skal være fejlfri, så der ikke opstår tvivl om, hvordan medicinen er blevet blandet. Vi har derfor altid dobbeltkontrol, det vil sige, at to personer kontrollerer al kritisk dokumentation.  

En anden del af mit arbejde består i at udføre tests for at sikre, at vores udstyr fungerer, og at vores rum og hygiejne er i top.  Mine kolleger og jeg tester, om udstyret overholder produktionskravene, vi tester hygiejnen, renheden og luften i lokalerne. Dagligt tester vi vores handsker for bakterier og luften i LAF-bænken, hvor medicinen blandes.

Når mit arbejde virkelige føles værdifuldt

Jeg kan lide, at mit arbejde er uforudsigeligt og aldrig ved, hvad dagen bringer. Det er allerbedst, når der er masser af lave og fuld gang i den. Mit arbejde er en holdsport, hvor alle gør sit til, at det hele spiller: Lægen ordinerer medicinen til patienten ude på afdelingen gennem sundhedsplatformen (SP), og i SP godkender/afviser farmaceuten bestillingen – den afvises eller ændres i samråd med lægen. Når lægen har ordineret medicinen i SP, har jeg kun 2 timer til, at medicinen skal være i plejepersonalets hænder. Inden for de 2 timer skal medicinen blandes, kontrolleres og afleveres på afdelingen. Dette skaber et tidspres, som jeg og mine kollegaer er gode til at håndtere, hvilket giver dagen lidt krydderi.

Hver dag blander vi ca. 200 blandinger til omkring 160 patienter, og det er en god dag, når alting kører, og medicinen kommer afsted til tiden til de rette afdelinger og til patienterne. Jeg er med til at oplære nye kolleger, og det er spændende at formidle min viden videre til nye medarbejdere og på den måde gøre en forskel. Jeg har nogle rigtige gode kolleger, der gør mit arbejde sjovt og udfordrende.

Noget mange ikke ved om mig

Det vil sikkert overraske nogle af mine kolleger, men jeg er faktisk et B-menneske. Nogle dage møder jeg kl. 6.45, og jeg tvinger mig selv til at stå meget tidligt op for overhovedet at være frisk, når jeg møder ind på arbejdet. Men så er jeg også frisk, når jeg kommer ind på afdelingen.

 

 


Redaktør