​​​​​​​​

RegionH Match

​Region H Match er et tilbud til regionens medarbejdere, der kommer i en situation, hvor de skal omplaceres eller afskediges som følge af organisationsforandringer og besparelser. 

​Fastholdelse af kompe​​tencer og arbejdskraft

Region Hovedstadens ledere har et ansvar for, at afskedigelser som følge af omstrukturer​ing og besparelser ​så vidt muligt undgås ved, at medarbejdere forsøges omplaceret, inden en evt. afskedigelse. Vi gør det for at fastholde af kompetencer og arbejdskraft, samtidig med at vi sikrer dynamik og videndeling på tværs.

Fortrinsret til​​ samtale

Kandidater der er omfattet af RegionH Match fordi de fx er ramt af besparelser, har fortrinsret til at komme til s​amtale på alle relevante ledige stillinger i hele Region Hovedstaden.

Omplacering​​sagent oprettes

Fortrinsretten er understøttet digitalt via regionens e-rekrutteringssystem, så når medarbejderen ha​r oprettet en omplaceringsagenten, modtager hun relevante jobopslag via mail. Finder hun et jobopslag interessant, søger hun jobbet og kontakter Center for HR, som formidler kontakt til den rekrutterende leder.​

Opret di​n omplaceringsagent i jobsøgermodulet HR Manager


Redaktør