Medarbejderudviklingssamtale

​I Region Hovedstaden skal du og din leder holde en årlig medar­bejderudviklingssamtale (MUS), hvor I taler om dine opgaver, trivsel og udviklingsbehov. 

Vi finder fæll​es fodslag

Formålet med samtalen er at sikre overensstemmelse mellem organisationens mål, dine opgaver og kompetencer, samt karriereønsker. I samtalen taler I bl.a. om, hvordan du som medarbejder kan bidrage til at udvikle organisationen og implementere strategien. Vi taler taler også om din karrieremæssige udviklin, og hvordan den passer ind i afdelingen og organisationens mål. Herudover er formålet med samtalen også at tale om arbejdsglæde, samarbejdsrelationer og et godt arbejdsmiljø.

Vi taler også sam​men til hverdag

MUS erstatter naturligvis ikke den daglige dialog, men er en samtale, hvor du og din leder har mere tid til at drøfte det, der er vigtigst for jer og organisationen.

Læs mere om medarbejderpolitik og samarbejde


Redaktør