Coronatest af personale

​Coronatest af personale i kritiske funktioner i regionen.

Med den forøgede testkapacitet kan medarbejdere nu blive testet, hvis tre kriterier er opfyldt: 

  1. Medarbejderen har lette luftvejssymptomer, og vil - ved negativ test for COVID-19 - umiddelbart kunne genoptage arbejdet
  2. Medarbejderen varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet (se beskrivelsen af kritiske funktioner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside)
  3.  Medarbejderen kan - i den aktuelle situation - ikke erstattes af andre

Gå direkte til infosider om test hvis: 


Medarbejdere, der ikke vil lade sig teste

Der er nu lovhjemmel til, at arbejdsgiver kan kræve, at en medarbejder testes for COVID-19 og oplyser testsvaret til arbejdsgiver. 

Regionen forventer, at du som medarbejder i sundhedsvæsnet frivilligt lader dig teste for COVID-19, hvor det skønnes relevant. Muligheden for at kræve test vil derfor kun undtagelsesvist blive brugt. 

Hvis det bliver nødvendigt at kræve test af dig som medarbejder, skal det ske skriftligt og i videst muligt omfang i din arbejdstid. Er det nødvendigt, at du testes i fritiden, har du ret til at blive kompenseret herfor. 

Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du som medarbejder ikke efterkommer et påbud om at lade dig teste.Redaktør