Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

TrivselOP

Resultat af trivselsundersøgelse for Region Hovedstadens Apotek

75 procent af medarbejdere på Region Hovedstadens Apotek er tilfredse med deres job. Det fremgår af den netop offentliggjorte TrivselOP-undersøgelse.

Trivselsundersøgelse 2011:

 På Region Hovedstadens Apotek siger 3 ud af 4 medarbejdere, at de er tilfredse med deres job. De angiver samtidig, at de føler stolthed over deres arbejde.Det er et par af de resultater, som TrivselOP-undersøgelsen nu har kortlagt. I alt har 426 medarbejdere på Region Hovedstadens Apotek deltaget i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 98.Fint resultat

Om medarbejdernes vurdering af Region Hovedstadens Apotek som arbejdsplads, siger Apoteker Lars Nielsen:

”Medarbejderne kender deres ansvarsområder og er stolte af deres arbejde. De oplever samtidig, at deres ledere har stor tillid til det arbejde de udfører. Det overrasker mig egentlig ikke - Apotekets personale udfører opgaver på et højt fagligt niveau og det er vi fantastisk stolte af”.Glade for kollegerne

Af undersøgelsen fremgår det også, at langt de fleste medarbejdere på Region Hovedstadens Apotek har et godt forhold til hinanden.Således mener 67 procent, at deres kolleger tager ansvar for, at der er en god stemning på arbejdspladsen. Og 71 procent mener, at de får hjælp og støtte fra kollegerne, når der er brug for det.Problemer med mobning

Men der er også negative tal i TrivselOP-rapporten. Ifølge undersøgelsen har 16 procent oplevet mobning indenfor de seneste 12 måneder.”På Apoteket formulerede vi for ca. 2 år siden en mobbepolitik, som blev implementeret ved en ret intensiv kampagne. Noget kunne da godt tyde på, at den trænger til at blive sat på dagsordenen igen ude i afdelingerne”, siger Lars Nielsen.27 procent har følt sig stresset

Målingen peger også på, at der er problemer med stress på Region Hovedstadens Apotek. Således siger 27 procent, at de inden for det sidste halve år har oplevet at være stressede.Andelen, der i samme periode har følt sig udbrændt, ligger på 18 procent. Samtidig mener 13 procent af de ansatte, der har haft arbejdsbetingede sygefravær, at fraværet skyldes det psykiske arbejdsmiljø.”Resultatet er absolut ikke tilfredsstillende og vi har netop i vores Arbejdsmiljøudvalg identificeret de næste års fokusområder”, siger Lars Nielsen. ”Her vil vi arbejde intensivt med at øge nærværet og det fælles ansvar for at sikre trivsel og dermed modvirke stress.

Undersøgelsen viser heldigvis også, at vores medarbejdere oplever, at vi har allerede har stort fokus på at forebygge og hjælpe de stressramte medarbejdere”, følger han op.

Fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø opleves også af en del medarbejdere som en belastning. I undersøgelsen har 15 procent svaret, at det især er de ergonomiske forhold, som opleves som en belastning for det fysiske arbejdsmiljø.”Apoteket ansatte for et par år siden en arbejdsmiljøkonsulent med særlig viden om ergonomi. Hun har besøgt alle apotekets afdelinger og givet gode råd og ideer til, hvordan vi sikrer bedre ergonomiske forhold. Dette arbejde har været utrolig frugtbart og vil fortsætte”, siger Lars Nielsen.

Det videre forløb

Regionen har med TrivselOP-undersøgelsen fået et stort datamateriale, der nu skal analyseres. På apoteket vil MED-udvalget og de enkelte områder og enheder drøfte resultaterne. Der vil blive afholdt en række dialogmøder, hvor medarbejderne vil få mulighed for at prioritere konkrete handleplaner og indsatser for deres område. Indsatserne følges op i løbet af efteråret 2011.

Du kan se den samlede rapport for Region Hovedstadens Apotek her.

rap.pdf