Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

TrivselOP

Resultat af trivselsundersøgelse for Region Hovedstadens Apotek

 

TrivselOP rapport 2014

Så er resultatet af vores TrivselOP undersøgelse 2014 kommet og vi kan generelt være godt tilfredse på Apoteket.  Både i forhold til det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø er vi gået frem.

Mindre mobning, bedre kommunikation og generel bedre trivsel er nogle af de områder vi kan hæfte os ved.

 

 

 


Apotekets Udvidet rapport

Det ser fint ud

Det overordnede resultatet fra TrivselOP på Apoteket ser fint ud. Vi er gået frem på de fleste områder og på ganske få områder er vi gået lidt tilbage.

I den samlede rapport for Apoteket er det værd er hæfte sig ved: 

-          Mobning er faldet markant

-          Bedre Trivsel

-          Bedre kommunikation

-          Vi har en høj social kapital

 

Apotekets indsatser har virket

Efter den seneste TrivselOP i 2011 besluttede Apoteket, at vi ville arbejde videre med 2 indsatsområder: Kommunikation og Den Gode Kollega.

Der har været holdt fællesmøde med Freddy Meyer, fællesmøder for ledelsen om kommunikation, undersøgelser af linjekommunikationen, ApoIntra er re-designet og der har været kørt flere kampagner under overskriften Fra Fravær til Nærvær. Resultatet af TrivselOP 2014 viser en mindre fremgang på flere af disse områder, men også plads til forbedringer.

 

Regionale indsatsområder

Efter TrivselOP i 2011 udpegede regionen 3 regionale indsatsområder: Mobning, MUS og Stress.

Både i forhold til Mobning og Stress er Apoteket gået markant frem. Men i forhold til MUS er resultatet på Apoteket uændret fra 2011 – dette kan måske undre i betragtning af, at vi har udviklet et helt nyt koncept og at der er gjort en stor indsats rundt om på apoteket. Men resultatet betyder, at medarbejderne i gennemsnit har fået et vist udbytte af deres MUS-samtale og spørgsmålet er, om det ikke er det svar, man realistisk kan forvente. Måske var resultatet blevet anderledes, hvis vi havde spurgt, om man var tilfreds med samtalen i stedet for at spørge, om man havde fået udbytte af samtalen. 
 

Før var vi i bunden nu er vi på toppen

Et af de steder, hvor vi tydeligst kan se, at Apotekets indsatser har haft betydning er på mobning. ”Jeg er utrolig glad for og stolt over, at Apoteket har rykket sig fra at være den arbejdsplads i regionen med den højeste mobbeprocent i 2011 til nu at være den virksomhed med den mindste. Det viser, at det nytter noget og at hele Apoteket gerne vil” siger Lars Nielsen.  

”Apoteket har den højeste svarprocent i regionen på hele 99 % - det var stort set alle medarbejdere som gav sig tid til at svare. Nu tager vi næste skridt og får gjort de svar til indsatsområder, vi kan gøre noget ved. Jeg ser frem til, at apoteket på den måde kan blive et endnu bedre sted at arbejde” slutter Lars.